Seçil Şendağ
Seçil Şendağ

Seçil Şendağ

  • Sosyolog, Eğitmen, 360 İletişim Ajans Başkanı
Konuşma Yaptığı Diller
  • Türkçe
  • İngilizce

Cumhuriyetten Bugüne Fark Yaratan Kadınlar
Cumhuriyet’ten bugüne ülkemizde liderlik eden kadınların yaşam öykülerini, hayatlarında onları bu karara taşıyan noktaları ve karşılaştıkları engelleri bir araya getirdiğimiz bu konuşma 15 kadın hikayesinden oluşuyor. Konuşmacı Seçil Şendağ’ın Türkiye’nin ilk operetinde sahne alan anneannesinin hikayesini anlatmaya başlayan Seçil Şendağ kadınların hikayelerinden yola çıkarak Cumhuriyetten bugüne Türkiye’nin tarihine ve kadınların bu tarih içerisindeki rollerine aktarıcılık yapıyor.

Farklılıkların Gücü
Kapsayıcı bir kültür kendinden başlıyor. Gerçek olarak çevredeki farklılıkların sağladığı değere odaklanmak ve bu değeri birlikte büyütmek, hem özel yaşamda hem de iş yaşamında Kapsayıcı bir Lider olmak mümkün. Farklılıkların gücüne inanan, daha kapsayıcı bir kültür için kapsayıcı yaklaşımla hareket edenlerin ilham verici öykülerini, Türkiye ve dünyadan dikkat çeken verilerin paylaşıldığı sunum, toplumsal cinsiyet uzmanı ve sosyolog Seçil Şendağ’nın keyifli anlatımıyla aktarılıyor

Podcast:
Farklı Kültürlerle İş Yapmak
Ürün İcadı Müşteri İhtiyacından Ortaya Çıkar
Satmak Ne Kadar Marifetse Müşteriyi Tutmak Da O Kadar Marifettir
En Sevilen Marka Olmak İşimizi Sevmekten Gelir
Geleceğe Saygıyla Üretmek
İçimizde Girişimciler Var
İçimizden İlklere İmza Atan Kadınlar
Döngüsel Ekonomi DNA’mızda Var
Geleceğin Müşterileri İçin Üretiyoruz
Gönülden Vermek, Gönüllü Vermek

Anlam İyilik Getirir

Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık Tek Gün Değil Her Gün
Çeşitliliğe değer veren yönetim anlayışı kazanıyor. Çeşitliliğin sadece sosyal değil ekonomik başarının da bir vazgeçilmez değeri olduğunu iş süreçlerine dahil eden organizasyonlar hem çalışanlarıyla hem de müşterileri daha güçlü bağlar kurabiliyor ve gelişebiliyor.
Kazanımlar:
Çeşitlilik ve dahil etme kültürünün iş dünyasındaki gerekliliklerini aktarmak,
Dahil etme kültürünü dünya ve Türkiye’deki süreçlerini paylaşmak,
Dahil “olamayanların” dinamiklerini vurgulamak,
İş süreçlerinde dahil etmek için neler yapabilirim- yapabiliriz yaklaşımını benimsemek,
Başarı hikayeleri ile birbirini destekleyen ve destekleme sürecinde kendi liderlik yetkinliklerini de geliştiren bir ekip oluşturmak.

Ortak Amaçlar için Hakkaniyet ve Kapsayıcılık
Değerler Ortak Anlam, Anlam İyilik Getirir

Anlam Katan Liderler
Amaç Odaklı Yaklaşım ile Motive Edici Liderlik
Fiziki zorluklar, kısıtlı kaynaklara rağmen ortak amaca odaklanmak en değerli liderlik yetkinliklerinden biri. Ortak amaçlar, güveni artırmak, çalışanlar ve müşteriler arasındaki ilişkilere derinlik katmak ve sosyal bağları güçlendirerek motive etmek için önem taşıyor. Araştırmalar, amaç odaklı şirketlerin ekonomik başarılarının daha sürdürülebilir olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, “Ne yapıyoruz? “, “Nasıl yapıyoruz?” sorularının öncesinde “Neden yapıyoruz?” sorusuna odaklanan, çalışan ve müşterileriyle ortak hedeflerde buluşanlar daha verimli ve mutlu çalışıyorlar. Amaç odaklı organizasyonlarda, motive eden, geliştiren, geribildirim veren, mentorluk eden liderlik rolleri de hiçbir dönemde olmadığı kadar önem kazanıyor. İletişim, ortak değerler ve amaç odaklı yaklaşımıyla güçleniyor. “Anlam Katan Liderler”, kuruma, takıma ve süreçlere yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Değişimi birlikte dönüşümü yönetme fırsatı sağlıyor.
Kazanımlar:
Amaç odaklı şirket yaklaşımda stratejik bakış açısı geliştirmek,
Ortak değerleri tanımlamak ve bunların anlamını değerlendirmek,
Anlam katacak hedef koyma ve takip,
Amaca bağlı delegasyon ile ekip motivasyonunu artırmak,
İç ve dış müşteriyi anlamak, geri bildirimlerle bağlılığı artırmak.
Eğitim Akışı:
Ortak amaçlarla gelen sosyal bağlar ve başarılar
Amaç ve anlam ilişkisi
Amaçlarda buluşturan liderlik
Sosyal bağlar için sosyal değerlerle gelen motivasyon
Amaçlar atölyesi
Not: Grup eğitimlerinde kişi sayısının 16’yı geçmemesi önemlidir.
Bir grup için eğitim süresi 4 saattir.

Liderler İçin İz Bırakan Konuşmalar (Grup)
İş hayatının günlük hızı içinde birbirini tanımadan, olayların keyifli anlarını yakalamadan devam ederken, birlikte ağlayıp birlikte gülmeyi ve aslında birbirimizden öğrenecek ne kadar çok şeyimiz olduğunu aktaran konuşmalar; “İz Bırakan Konuşmalar’’ TED TALKS formatlı bu konuşmalarda, kurum içi paylaşımı güçlendirmek, açık iletişim ve kapsayıcı liderlik kültürüne destek vermek amaçlanıyor.
Kazanımlar:
Liderlikte kapsayıcı ve durumsal yaklaşımlara örnek oluşturmak,
Kalabalık önünde veya online yapılan anlatımları ve sunumları güçlendirmek,
Yapılandırılmış bir konuşma ile mesaj vermeyi aktarmak,
Örneklerle ilham vermek ve bunların kurum değerlerine yansımasını sağlamak,
Etkileyici konuşma sanatı konusunda atölyeler yapmak.
Eğitim Akışı:
İyi konuşmanın 4lü kuralı: Dürüstlük, samimiyet, bütünsellik, duygu
İyi konuşma örneklerinin TED üzerinden aktarılması
TED Konuşmalarının ortak öğeleri: Pathos * Logos * Ethnos
Duyguların büyütülmesi için hikaye anlatımı
İkna için mantık ve örneklerin gücü
Konuşmada üçleme kuralı
Hazırlanacak bir konuşma için Zihin Haritası çıkarılması
Konuşmanın başlığının manşetinin ve alıntılarının konuşmacı tarafından oluşturulması
Beden dili ve ses tonu
Sahne/ Online sunum provası ve video geri bildirimi Grup Çalışması Katılımcılarla Birebir Çalışma
Grup Çalışması Katılımcılarla Birebir Çalışma
Katılımcılar konuşma provası için bir araya gelir.
Her katılımcı ile tek tek 30 dk görüşme sağlanır.
Son geri bildirimler ile sunumun üzerinden geçilir
Not: Grup eğitimlerinde kişi sayısının 8 ‘i geçmemesi önemlidir
Bir grup için eğitim süresi 6 saattir.

Liderler İçin İz Bırakan Konuşmalar (Birebir)
İletişimcilerin en önemli görevlerinden biri haber manşetinin tam da planladığınız gibi atılmasıdır. Bunu başarmak hem iz bırakan bir konuşma hem de bu iz bırakan konuşmanın istediğiniz etki ile yayıldığı anlamına gelir. Sanki bir TED konuşması yapar gibi, fikrinizi başkalarının da sizin için paylaşacağı şekilde aktarmak mümkün. İlgili eğitimle, yönetici ve üst düzey pozisyondaki yöneticilerin online ya da sahnede güçlü bir konuşmacı olması hedeflenmektedir.
Kazanımlar:
Liderlikte kapsayıcı ve durumsal yaklaşımlara örnek oluşturmak,
Mesajı somutlaştıran anlatım yetkinliklerini güçlendirmek,
Yapılandırılmış bir konuşma ile mesaj vermeyi aktarmak,
Etkileyici konuşma sanatı konusunda atölyeler yapmak.
Eğitim Akışı:
İyi konuşmanın 4’lü kuralı: Dürüstlük, samimiyet, bütünsellik, duygu
İz Bırakan Konuşmalarının ortak öğeleri: Pathos * Logos * Ethnos
Hikayelerle aktarılan duygular
İkna için mantık ve örneklerin gücü
Konuşmada üçleme kuralı
Konuşmanın Zihin Haritası’nın çıkarılması
Dinleyici için mesaj çıkartma teknikleri
Atölye ve birebir geri bildirim
Yöntem ve Akış
GÜN (Süre-1 Saat)
İlk aşamada eğitmen TED TALKS formatlı konuşmanın temellerini yukarıda belirtilen kazanımlara ve akışa bağlı olarak aktarır, sunum süresi 20 dakika olarak öngörülmektedir
Ardından katılımcı konu başlığını seçer ve ilk fikirlerini not alarak eğitmenle paylaşır
Geri bildirimlere bağlı olarak ana konuşma konusu tasarlanır.
Konuşmanın başlık / zihin haritası çıkarılır.
GÜN (Süre-1 Saat)
Konuşma provası için bir araya gelinir
Katılımcı hazırladığı sunumu aktarılan tekniklerle 20 dakika canlı olarak yapar
Son geri bildirimler ile sunumun üzerinden geçilir.
GÜN (Süre-1 Saat)
Katılımcı son aldığı geri bildirimle 20 dakikalık sunumun son halini sunar. Varsa ilgili düzeltmeler yapılarak eğitim tamamlanır.
Eğitim 3 ayrı günde 1 ‘er saat yapılacak olup, toplam 3 saat olacaktır

Çalışma Hayatında Kadın ve Kapsayıcı Liderlik
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimleri ile kadın girişimcilerine etki alanlarını fark ettirmeyi ve bu etki alanını geliştirerek ülke kalkınmasında yer aldıkları kilit rolü fark etmelerini amaçlar. Verilen eğitimler, etki alanındaki kadınların bireysel olarak güçlenmelerinin sağlanması, bu konuda kurumsal desteğin verilmesi ve bölgesel / toplumsal etki oluşturacak çalışmaların yapılması eğitici eğitimi programı kapsamındadır. “Çeşitliliklerden birlikte güçlenme” odağı ile kurum içinde ve ekosistemdeki kadınların güçlenmesini, kurum içindeki iletişimi güçlendirecek, iş zekasını artıracak ve yaratıcılığı destekleyecek bir yapı olarak görüyoruz. Bunun da birlikte başarma duygusunu güçlendireceğine inanıyoruz.
Kazanımlar:
Bir Kadın Girişimci için bireysel, örgütsel ve toplumsal önyargılarımızı fark etmek,
Bunların yarattığı engelleri kaldırmak,
Farklılıklardan güçlenmek,
Seçeneklere sahip olmak ve bunlar arasında tercih yapma hakkı,
Bir girişimci olarak kurum içinde eşitlikçi politikaların geliştirilmesi için örgütsel çalışmaların yürütülmesi ve bunların etki alanları ölçümlenebilir ve sürdürülebilir yapılarla desteklenmesi,
Fırsatlara ve kaynaklara erişim hakkı; kurum içinde ve dışında kendi kariyerini yönetme yetkinliği,
İletişimi güçlendirerek sektöre örnek oluşturulması,
Ulusal ve uluslararası düzeyde daha adil bir toplumsal ve ekonomik düzen oluşturmak için toplumsal değişimin yönünü etkileme becerilerini geliştirmek

Eğitim Akışı:
Modül 1: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Nedir ve Bunun Kalkınma ile ilişkisinde neler var?
Modül 2: Toplumsal Cinsiyet Kavramları Nelerdir?
Modül 3: Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Politikalarda Konumu (Sorunlar ve Kamusal Çözüm Önerileri)
Modül 4: İş Hayatında Girişimci Kadınların Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Rolü
Modül 5: Kadın Girişimleri Bekleyen Ekosistem ve Fark Yaratma Alanları
Modül 6: Bir Kadın Girişimcinin Etki Alanları
Modül 7: Girişimci Kadınların Önündeki Engelleri Kaldıracak Aksiyonlar
Modül 8: İş Hayatında Kadına Karşı Önyargılar ve Profesyonel Yaklaşımın Sınırları
Modül 9: Hak Temelli Cinsiyet Eşitliği
Modül 10: İşini Büyütmek İsteyen Kadınlara Cinsiyetsiz Öneriler
Not1: Grup eğitimlerinde kişi sayısının 16’yı geçmemesi önemlidir.
Bir grup için eğitim süresi 4 saattir.
Her çalışma atölyeler ve eğitici oyunlarla desteklenmektedir.

Sosyolog, 360 İletişim Ajans Başkanı 360 İletişim Ajans Başkanı Seçil Şendağ, 360 İletişim’in ajans başkanı Seçil Şendağ, kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörü buluşturan sosyal içerikli iletişim stratejileri geliştiriyor. Avrupa Birliği projeleri ve özel sektörde toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışmalar yürütüyor.İletişim sektöründeki 25 yılı aşkın tecrübesini seminer ve atölyeler ile aktararak kurumların iç iletişim süreçlerine destek veriyor. Liderlerle birebir çalışmalar yürütüyor.2017 yılında Women Influence Forum (WIF) tarafından dünyadaki 30 kadın “Sosyal Fayda İletişimcisi” arasına seçilen Şendağ, uluslararası kurumlara ve özel sektöre danışmanlık yapıyor.İş hayatına 1992 yılında medyada başlayan Şendağ, 1998-2008 yılları arasında İktisat Bankası ve Global Yatırım Holding’de Kurumsal İletişim Direktörlüğü ve Doğuş Holding’de İç İletişim ve Medya İlişkileri Müdürlüğü yaptı. Darüşşafaka Cemiyeti’nin iletişim ve bağış kampanyalarında yer aldığı süreçte sosyal içerikli projelerin dönüştürücü gücüne şahitlik eden Şendağ, 2010 yılında 360 İletişim’i kurdu. Gelecek değeri yaratmak için, paydaşları bir araya getiren ve ortak değerlerde buluşturan yaklaşımlar gerektiğine inanan Şendağ, ulusal ve uluslararası markalara stratejik iletişim danışmanlığı vermeye başladı. Sivil toplumun kapsayıcılığına inanan Seçil Şendağ, TOSSED (Özel Olimpiyatlar Türkiye) ve FODER Yönetim Kurulu üyesi ve Sürdürülebilir Ulaşım Derneği (SMI) kurucu üyesidir. ve “Anadolu’nun Kadın Gücü” projesiyle binlerce kadına ulaşan Şendağ, KAGİDER (2016-2018 YK üyesi) ile yürüttüğü Geleceğin Kadın Liderleri projesini, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü – CSW’61 (New York) toplantısında sundu. Yaptığı çalışmalarla 8 uluslararası ödüle layık görüldü. İki çocuk annesi olan Şendağ, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur.

Medya Galerisi

  • Banner

Mirador ile Fark Yaratan Konuşmalar

Bu konuşmacı ile sorularınız mı var? Hemen bize ulaşın, en kısa sürede yanıtlayalım.

Benzer Konulardaki Diğer Konuşmacılar

image
Prof. Dr. Itır Erhart
Akademisyen, Sosyal Girişimci
image EXCLUSIVE
Dr. Ecmel Ayral
Kurucu Üye, Poliversity & UnLearn Akademi