Aylin Gezgüç
Aylin Gezgüç

Aylin Gezgüç

  • ARBOR Fayda Tasarımı Kurucusu ve Hayata Destek Derneği YKÜ, Yazar

Afetlerde İşbirlikleri Kurgulamak
Sürdürülebilir Afet Yönetimi
Afetlere Hazırlık
Dayanıklı Topluluklar

Kişisel ve Kurumsal Gelişim
Dünyayı Ben mi Kurtaracağım?
Kendimizden başlayarak etrafımızdaki dünyaya nasıl pozitif etki kurabiliriz? Kendimizi yok saymadan bir yandan da tek odağımızı kendimiz olarak belirlemeden, kazan: kazan: kazan çözümleri nasıl kurgulayabiliriz? Güçlü yönlerimizi keşfederek, bireysel ve kurumsal etki alanımızı bizi etkileyen ve bizim etkilediğimiz paydaşları gözeterek tasarlamanın yolları nasıl bulunur?

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Zaman bize çoğunluğun değil çeşitliliğin gücünü hatırlamaya zorluyor. Yetenek cinsiyete tabi değil, zihnin de cinsiyeti yok. İçinde yaşadığımız topluluklarla olan ilişkimizi tasarlarken çeşitliliğin zenginliğini harmanlayacak şekilde hangi alanlara hangi lensle bakabiliriz?

İkna ve Müzakere
Bireysel etki alanını nasıl tasarlarsak ortak çözümlere ulaşabiliriz? İkna için yetkinliklerimizi nasıl kullanabiliriz? Bizi engelleyen iç ve dış faktörleri nasıl ele alabilir ve fayda odaklı olacak tasarımları nasıl ortaya koyabiliriz?

Sürdürülebilirlik
Dünyanın bizi besleyen ve istikrarlı yaşamlar kurgulamamıza hizmet eden sistemlerinden dördü alarm sinyali verirken, biz nasıl tasarımlar ortaya koyabiliriz ki bu sorunlara değil onların çözümüne katkı sağlayabiliriz? Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları nedir? Döngüsel ekonomi nedir? Kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik anlayışı nasıl uygulanır? Gelecek nasıl kurgulanmalı? Sosyal girişimciliğin ve sosyal yatırımların etkisinden nasıl faydalanabiliriz?

Sosyal Girişimcilik
Sosyal girişimcilik nedir? Bireysel ve kurumsal uygulamaları nasıl tasarlanır? İyi uygulama örnekleri nedir?

Sosyal Etki Yatırımcılığı
Sosyal etki nedir? Yatırımla nasıl desteklenir?
Gönüllülük
Bireysel ve kurumsal gönüllülük nasıl ortaya konulur? Mekanizması nasıl kurgulanır? İyi örnekler üzerinden gönüllülük tanımı ve tasarımı, kritik başarı faktörleri. Değişim teorisi ile birlikte kurumsal amaç ve stratejilerle gönüllülüğün birlikte ele alınması.

Engellilik
Toplumun yaklaşık yüzde 10’luk bir dilimini engelli vatandaşlar oluşturuyor. Hem hizmet sağlayıcı hem de hizmet alıcı olarak bu kitlenin sosyal ve ekonomik hayata katılımı nasıl sağlanır, önyargılar nasıl aşılır ve iyi örnekler üzerinden kazanımlar nasıl kurgulanır?

Değerler
Değişim ve Dönüşüm Yönetimi
Gelecek ve Fütürizm

 

1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1990’da yılında Kaliforniya Üniversitesi (University of California,Berkeley) Walter A. Haas İşletme Okulu Master Programı’nı bitirdi. 2017 yılında ise INSEAD, ISEP Sosyal Girişimcilik Programını tamamladı. 2016 Ocak ayında İstanbul’da kurulan ARBOR IMPACT Danışmanlık’ta görev almakta, sosyal yardım, sosyal girişimcilik, KSS, sürdürülebilirlik, program ve iletişim tasarımı için stratejiler oluşturmaktadır. Anketler, odak grupları ve mülakatlar olmak üzere araştırmalar gerçekleştirmiş, fasilitasyon ve takım koçluğu yapmıştır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye için Cinsiyet Eşitliği Mührü (GES) Uygulama Modellemesi ve göçmenlerin entegrasyonu için özel sektörün devreye alınması konusunda ILO danışmanlığı yapmıştır. McKinsey (102 şirket ile Kadın Önemlidir Raporu) ve Eczacıbaşı Holding ile TUSİAD, Faydasıçok Vakıf ve Holding, strateji oluşturma ve müdahale planlarını hazırlamıştır. S360 ile Zorlu Holding: sürdürülebilirlik yaklaşımlarını tamamlayan KSS sosyal yardımlarını tasarlamış ve grup şirketleri ve IMECE kurulumu için bir taslak ve prosedürel gözetim oluşturmuştur. Kingfisher Türkiye tedarik zincirinde seramik şirketlerinde sosyal sürdürülebilirliği üzerine program geliştirmiştir. Gene Kingfisher için tasarlanan tedarik zinciri sürdürülebilirlik programını harekete geçirmek için KALE Holding tesisinde bir sosyal girişimcilik programı uygulamıştır. Ayrıca tedarik zinciri sürdürülebilirlik programı için seramik dışındaki sektörlerde ve diğer ülkelerde uygulanacak bir sosyal yardım modeli tasarlamıştır.

Döngüsel ekonomi ilkeleri ve Sürdürülebilir Kalkınma Hareketi aracılığıyla ortak değer ve sosyal fayda yaratmak için STK’larda ve özel sektörde etki ve kapasite oluşturmayı ve etki ölçümünü destekleyen bir STK veya sosyal girişim oluşturma sürecindedir. Kişisel, kurumsal, uluslararası etki alanını harekete geçirerek Sürdürülebilirlik ve Etki Yaratma üzerine bir kitap yazmıştır (Girişimcilik, KSS, Hayırseverlik ve Sosyal Girişimcilik üzerine) ve 2021 Ocak’ta yayınlanmıştır. 21. yüzyıl becerileri ile genç sosyal ve ticari girişimciliği için “Circle Up” kuluçka programı başlatmıştır (Türkiye’de SIA’yı 2019’da kazanan üç girişimden biridir.) Etki yaratma, sürdürülebilirlik ve yenileyici sistemler hakkında farkındalık için bir grup koçluğu programı yürütmektedir.

Medya Galerisi

  • Banner

Mirador ile Fark Yaratan Konuşmalar

Bu konuşmacı ile sorularınız mı var? Hemen bize ulaşın, en kısa sürede yanıtlayalım.

Benzer Konulardaki Diğer Konuşmacılar

image
Prof. Dr. Itır Erhart
Akademisyen, Sosyal Girişimci
image
Simay Dinç
Women in Games Türkiye Kurucusu, Sosyal Girişimci