Murat Yerdekalmazer
Murat Yerdekalmazer

Murat Yerdekalmazer

  • Danışman Eğitim Tasarımcısı Uluslararası Akredite Koç
Konuşma Yaptığı Diller
  • Türkçe

Z’den X’e Mesaj Var
Amaç: X kuşağı yöneticiler ile iş hayatının başında olan Z kuşağı çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirmek.
İçerik: Bu iki generasyon iş hayatında karşı karşıya geldiklerinde bir çok kavram üzerinde ne yazık ki anlaşamıyorlar. Doğal olarak her birey kendi dünyasından gördüğü doğrulara göre hayatını yaşamak ve işini yapmayı istiyor fakat görünen o ki birbirlerini anlamakta zorlanan bu iki generasyonun 1. gün bu atölye ile bir danışmanın kolaylaştırıcılığında yapısal olarak konuşmaya ve birbirlerini daha iyi anlamya ihtiyaçları var.

Değerler: «Kararlarımızın Kilit Taşı»
Amaç: Katılımcılar kendi değer kavramının hayatlarında nereye oturduğunu fark etmelerini ve ve kendi değerlerini bulmalarını sağlamak
İçerik: Değerler kırmızı çizgilerimizdir. Kritik karar almamız gerektiğinde değerlerimize başvururuz. Hakkaniyet, dostluk, saygı,başarı, güç,sevgi, özgürlük gibi değerlerimiz karar anında bize ne yapmamız gerektiğini söyleyen içimizdeki sestir. Değerlerinin ne olduğunu biliyor musun ? Değerlerimiz bizi biz yapar, bu eğitimde kendi değerlerini bulacaksınız.
Format: Keynote , Online/Sınıf İçi Eğitim, Podcast

«Güven olmayan iş yerinde zaman ve para kaybedersiniz»
Amaç: Çalışan ile şirket, içinde bulunduğu takımı ve yöneticisi arasındaki güven bağını güçlendirmek. Güvensiz bir ortam, yüksek çalışan sirkülasyonuna, insiyatif almayan ve hata yapmaktan korkan çalışanlara, motivasyonu düşük ve beraber iş yapamayan takımlara sebep olur.
İçerik: Aralarındaki GÜVEN bağının gelişmesi istenen katılımcıların katılacağı atölye çalışmasında “Marshmallow Challange» grup çalışması, «Ekiplerin 5 Aksaklığı» konusunun aktarımı ve ekibin yapacağı bu konudaki anket sonuçlarının değerlendirilmesi ve son olarak da GÜVEN’in 4 boyutu olan SÖZÜNE SADIK OLMA, YETKİN OLMA, AÇIK OLMA, ÖZEN ve ÖNEM GÖSTERME konularında şirkete ve kendilerine aksiyon çıkarma yer almaktadır.

İşini Parlatmak: «Self Marketing»
Amaç: İş hayatında başarılı olmak ve hayal edilen hedeflere ulaşmak için sadece çalışmak yeterli değildir. Sizin yaptığınız işin çıktılarını kariyeriniz ile ilgili söz sahibi olan paydalşarın da biliyor ve takdir ediyor olması gerekmektedir. Bu program ile katılımcılar yaptıkları işi daha iyi anlatmanın ve diğer kişiler üzerinde yaratmak istedikleri algıyı sistemtaik olarak nasıl yöneteceklerini öğreneceklerdir.
İçerik:
Bir çalışan olarak değer teklifim nedir?
Hangi mecralardan değer teklifimin iletişimi yapacağım?
Kariyerim için hangi Paydaşlar benim için önemli ve öncelikli?
Etki / İlgi Matrisi Modeli
Kişisel hikayelerini oluşturma
Kişisel Stratejik Pazarlama planı oluşturma, Hedef Belirleme – Durum Analizi – Başarının Ölçümü

BEN 2.0
Amaç: Çok hızlı ve birçok değişikliğin aynı anda olduğu iş dünyasında katılımcılara sürekli kullanabilecekleri kendilerini güncelleme ve geliştirme yöntemlerinin aktarılması
İçerik: 17.yy da 400 farklı işkolu varken bugün yaklaşık 500 bin civarındadır. 2030 da bugünkü mesleklerin %85’i günümüz dünyasında olmayan işler olacak. Bu hızlı değişim çalışanların birer profesyonel olarak rekabet güçlerini ellerinde tutabilmeleri için kendilerini sürekli olarak geliştirmeye zorlamaktadır. Bu program kişinin kendini güncel tutmaları ve yeni yetkinlikleri gelişitrebilmelerini destekleyecektir.

İnsan Sarrafı
Amaç: Katılımcıların iş ve özel hayat ilişkilerini dah sağlıklı yönetebilmelerini sağlamak için, psikoloji temeline dayanan 4 temel kişilik profilinin aktarılması ve günlük hayatında nasıl kullanılabileceğinin ipuçlarının paylaşılması hedeflenmektedir.
İçerik: Carl Jung tarafından ilk kez ortaya atılan kişilik profilleri teorisi zamanımıza kadar davranış bilimi tarafından geliştirilmiş ve artık iş hayatında kullanılabilir bir araç haline gelmiştir. Ekip arkadaşımızı, müşterimizi , yöneticimizi daha iyi tanımak ve onunla ilişkimizi yönetebilmek için psikoloji bilimini kullanabileceğimiz en güçlü araç olacaktır. Yaklaşık 15 sn. içinde hayatınızda ilk kez gördüğünüz birinin kişilik profilini büyük bir doğrulukla tahmin edebilir ve ilişkinizi sağlam temellere oturtabilirsiniz. Ayrıca kendimizi tanımak için de faydalı olacaktır.

İletişimde Sağlıklı Yüzleşme
Amaç: İkili ilişkilerinde Hayır demekte zorlanmanın ve çatışmadan kaçınmanın sebep-sonuç ilişkisini derinlemesine araştırıp, bu gibi durumlarda uygulanabilecek pratik çözümler önermek
İçerik: Olaylar karşısında tepkilerimiz ya agresif (saldırgan) ya da pasif (edilgen) ya da ikisinin karışımı pasif-agresif oluyor. Kadın-erkek ilişkilerinden iş yerindeki ilişkilerimize kadar her yere bu davranışları sergileriz. Karşımızdaki kim olursa olsun kendimizi en doğru nasıl ifade edebiliriz? Kendini güvenle ifade etmek bize ne kazandırı ? Kültürel olarak pek de bize yakın olmayan kendini güvenle ifade etmek

Simyacı: «Duygu Temelli Satış»
Amaç: “Satın alma kararlarımızın %80’i mantık dışıdır” Dan Ariely
Çoğunlukla duygularla satın alma kararı veren müşterilerimizin duygusal ihtiyaçlarını nasıl anlarız ve basit bir hikayeleştirme modeli ile onları nasıl ikna edebiliriz ?
İçerik: Simya bilim ve sihrin karışımından oluşmaktadır, tıpkı satış gibi. Bilim satış süreci sihir ise ürünü hikayeleştirerek duygulara dokunarak satış yapmaktır.
Duygularımız ve Beynimizin İşleyişi
İhtiyacı Anlamak İçin Soru Sormak ve Dinlemek
Hikayeleştirme Aracı: Ne özellikleri var? Ne yapar ? Ne hissettirir?

Değişim Yönetimi: «Mind The Gap »
Amaç: Organizasyon içerisinde olan ani değişimlere yöneticilerin ve çalışanların hızlı adapte olmasını sağlamak
İçerik: Ani bir değişim sırasında Kubler Ross değişim eğrisinin hangi aşamasında bulunduğunu teşhis etmeyi ve ardından da değişim eğrisinin farklı aşamalarındaki ekip arkadaşlarımzıa nasıl yaklaşmak gerektiğini ve kullanabileceğimiz araçları konuşacağız.

Eleştirel Düşünce (Critical Thinking)
Amaç: Dünya ekonomik Forumunun yayınladığı The future of Jobs 2022 raporunda Eleştirel Düşünce gelcekte gerekli olacak yetkinlikler arasında seçilmiştir. Bu alanda kendini geliştiren birey daha sağlıklı kararlar almaya ve potansiyelini en üst seviyede hayata geçirmeye başlayacaktır.
İçerik:
Sokrates’ten bugüne Eleştirel Düşünce
İş hayatında performansı etkilyen direk etkileyen
7 yetklik ve Eleştirel Düşünce’nin ilişkisi
Eleştirel Düşünce süreci nasıl işletilir?
En çok yapılan Hatlar
Eleştirel Düşünce ölçüm aracı Watson Glaser testi
2 Örnek Test Sorusu

Z’den X’e Mesaj Var
Amaç: X kuşağı yöneticiler ile iş hayatının başında olan Z kuşağı çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirmek.
İçerik: Bu iki generasyon iş hayatında karşı karşıya geldiklerinde bir çok kavram üzerinde ne yazık ki anlaşamıyorlar. Doğal olarak her birey kendi dünyasından gördüğü doğrulara göre hayatını yaşamak ve işini yapmayı istiyor fakat görünen o ki birbirlerini anlamakta zorlanan bu iki generasyonun 1. gün bu atölye ile bir danışmanın kolaylaştırıcılığında yapısal olarak konuşmaya ve birbirlerini daha iyi anlamya ihtiyaçları var.
Format: 1 Günlük Atölye

Değerler: «Kararlarımızın Kilit Taşı»
Amaç: Katılımcılar kendi değer kavramının hayatlarında nereye oturduğunu fark etmelerini ve ve kendi değerlerini bulmalarını sağlamak
İçerik: Değerler kırmızı çizgilerimizdir. Kritik karar almamız gerektiğinde değerlerimize başvururuz. Hakkaniyet, dostluk, saygı,başarı, güç,sevgi, özgürlük gibi değerlerimiz karar anında bize ne yapmamız gerektiğini söyleyen içimizdeki sestir. Değerlerinin ne olduğunu biliyor musun ? Değerlerimiz bizi biz yapar, bu eğitimde kendi değerlerini bulacaksınız.
Format: Keynote , Online/Sınıf İçi Eğitim, Podcast

«Güven olmayan iş yerinde zaman ve para kaybedersiniz»
Amaç: Çalışan ile şirket, içinde bulunduğu takımı ve yöneticisi arasındaki güven bağını güçlendirmek. Güvensiz bir ortam, yüksek çalışan sirkülasyonuna, insiyatif almayan ve hata yapmaktan korkan çalışanlara, motivasyonu düşük ve beraber iş yapamayan takımlara sebep olur.
İçerik: Aralarındaki GÜVEN bağının gelişmesi istenen katılımcıların katılacağı atölye çalışmasında “Marshmallow Challange» grup çalışması, «Ekiplerin 5 Aksaklığı» konusunun aktarımı ve ekibin yapacağı bu konudaki anket sonuçlarının değerlendirilmesi ve son olarak da GÜVEN’in 4 boyutu olan SÖZÜNE SADIK OLMA, YETKİN OLMA, AÇIK OLMA, ÖZEN ve ÖNEM GÖSTERME konularında şirkete ve kendilerine aksiyon çıkarma yer almaktadır.
Format: 1 Günlük Atölye

İşini Parlatmak: «Self Marketing»
Amaç: İş hayatında başarılı olmak ve hayal edilen hedeflere ulaşmak için sadece çalışmak yeterli değildir. Sizin yaptığınız işin çıktılarını kariyeriniz ile ilgili söz sahibi olan paydalşarın da biliyor ve takdir ediyor olması gerekmektedir. Bu program ile katılımcılar yaptıkları işi daha iyi anlatmanın ve diğer kişiler üzerinde yaratmak istedikleri algıyı sistemtaik olarak nasıl yöneteceklerini öğreneceklerdir.
İçerik:
Bir çalışan olarak değer teklifim nedir?
Hangi mecralardan değer teklifimin iletişimi yapacağım?
Kariyerim için hangi Paydaşlar benim için önemli ve öncelikli?
Etki / İlgi Matrisi Modeli
Kişisel hikayelerini oluşturma
Kişisel Stratejik Pazarlama planı oluşturma, Hedef Belirleme – Durum Analizi – Başarının Ölçümü
Format: Keynote , Online/Sınıf İçi Eğitim, Podcast

BEN 2.0
Amaç: Çok hızlı ve birçok değişikliğin aynı anda olduğu iş dünyasında katılımcılara sürekli kullanabilecekleri kendilerini güncelleme ve geliştirme yöntemlerinin aktarılması
İçerik: 17.yy da 400 farklı işkolu varken bugün yaklaşık 500 bin civarındadır. 2030 da bugünkü mesleklerin %85’i günümüz dünyasında olmayan işler olacak. Bu hızlı değişim çalışanların birer profesyonel olarak rekabet güçlerini ellerinde tutabilmeleri için kendilerini sürekli olarak geliştirmeye zorlamaktadır. Bu program kişinin kendini güncel tutmaları ve yeni yetkinlikleri gelişitrebilmelerini destekleyecektir.
Format: Keynote , Online/Sınıf İçi Eğitim, Podcast

İnsan Sarrafı
Amaç: Katılımcıların iş ve özel hayat ilişkilerini dah sağlıklı yönetebilmelerini sağlamak için, psikoloji temeline dayanan 4 temel kişilik profilinin aktarılması ve günlük hayatında nasıl kullanılabileceğinin ipuçlarının paylaşılması hedeflenmektedir.
İçerik: Carl Jung tarafından ilk kez ortaya atılan kişilik profilleri teorisi zamanımıza kadar davranış bilimi tarafından geliştirilmiş ve artık iş hayatında kullanılabilir bir araç haline gelmiştir. Ekip arkadaşımızı, müşterimizi , yöneticimizi daha iyi tanımak ve onunla ilişkimizi yönetebilmek için psikoloji bilimini kullanabileceğimiz en güçlü araç olacaktır. Yaklaşık 15 sn. içinde hayatınızda ilk kez gördüğünüz birinin kişilik profilini büyük bir doğrulukla tahmin edebilir ve ilişkinizi sağlam temellere oturtabilirsiniz. Ayrıca kendimizi tanımak için de faydalı olacaktır.
Format: Keynote , Online/Sınıf İçi Eğitim, Podcast

İletişimde Sağlıklı Yüzleşme
Amaç: İkili ilişkilerinde Hayır demekte zorlanmanın ve çatışmadan kaçınmanın sebep-sonuç ilişkisini derinlemesine araştırıp, bu gibi durumlarda uygulanabilecek pratik çözümler önermek
İçerik: Olaylar karşısında tepkilerimiz ya agresif (saldırgan) ya da pasif (edilgen) ya da ikisinin karışımı pasif-agresif oluyor. Kadın-erkek ilişkilerinden iş yerindeki ilişkilerimize kadar her yere bu davranışları sergileriz. Karşımızdaki kim olursa olsun kendimizi en doğru nasıl ifade edebiliriz? Kendini güvenle ifade etmek bize ne kazandırı ? Kültürel olarak pek de bize yakın olmayan kendini güvenle ifade etmek
Format: Keynote , Online/Sınıf İçi Eğitim, Podcast

Simyacı: «Duygu Temelli Satış»
Amaç: “Satın alma kararlarımızın %80’i mantık dışıdır” Dan Ariely
Çoğunlukla duygularla satın alma kararı veren müşterilerimizin duygusal ihtiyaçlarını nasıl anlarız ve basit bir hikayeleştirme modeli ile onları nasıl ikna edebiliriz ?
İçerik: Simya bilim ve sihrin karışımından oluşmaktadır, tıpkı satış gibi. Bilim satış süreci sihir ise ürünü hikayeleştirerek duygulara dokunarak satış yapmaktır.
Duygularımız ve Beynimizin İşleyişi
İhtiyacı Anlamak İçin Soru Sormak ve Dinlemek
Hikayeleştirme Aracı: Ne özellikleri var? Ne yapar ? Ne hissettirir?
Format: Keynote , Online/Sınıf İçi Eğitim, Podcast

Değişim Yönetimi: «Mind The Gap »
Amaç: Organizasyon içerisinde olan ani değişimlere yöneticilerin ve çalışanların hızlı adapte olmasını sağlamak
İçerik: Ani bir değişim sırasında Kubler Ross değişim eğrisinin hangi aşamasında bulunduğunu teşhis etmeyi ve ardından da değişim eğrisinin farklı aşamalarındaki ekip arkadaşlarımzıa nasıl yaklaşmak gerektiğini ve kullanabileceğimiz araçları konuşacağız.
Format: Keynote , Online/Sınıf İçi Eğitim, Podcast

Eleştirel Düşünce (Critical Thinking)
Amaç: Dünya ekonomik Forumunun yayınladığı The future of Jobs 2022 raporunda Eleştirel Düşünce gelcekte gerekli olacak yetkinlikler arasında seçilmiştir. Bu alanda kendini geliştiren birey daha sağlıklı kararlar almaya ve potansiyelini en üst seviyede hayata geçirmeye başlayacaktır.
İçerik:
Sokrates’ten bugüne Eleştirel Düşünce
İş hayatında performansı etkilyen direk etkileyen
7 yetklik ve Eleştirel Düşünce’nin ilişkisi
Eleştirel Düşünce süreci nasıl işletilir?
En çok yapılan Hatlar
Eleştirel Düşünce ölçüm aracı Watson Glaser testi
2 Örnek Test Sorusu
Format: Keynote , Online/Sınıf İçi Eğitim, Podcast

Çalışma Alanları
İşyerinde GÜVEN oluşturma
Takım Bilincini Oluşturma
Değerler
Eleştirel Düşünce
Liderlik
Kendini Yönetme
Satış Performansını Arttırma
Değişim Yönetimi
Kurum Kültürü
Geri Bildirim
Delegasyon
Ekip Motivasyon

Özel Tasarım İçerikler
Kurum Kültürünün Temel Taşı, DEĞERLER. (Kurumlar ve Bireylerin Değerlerini Keşfetmesi için Atölye)
“Güven olmayan bir iş yerinde çok fazla zaman ve para kaybedersiniz ” (Çalışan ile şirket, içinde bulunduğu takımı ve yöneticisi arasındaki güven bağını güçlendirmek için Atölye)
” Z’den X’e Mesaj Var ” (X kuşağı yöneticiler ile iş hayatının başında olan Z kuşağı çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirmek için Atölye)
Asosyal Değil, İçe Dönük. (İçe Dönüklere Destek Eğitimi)
Mind The Gap! (Yöneticiler için Değişim Yönetimi)
«Simyacı» (Duygusal İhtiyaç Odaklı Satış ve Hikâye Anlatımı)
İletişimde Sağlıklı Yüzleşme. (Assertiveness)

20 Yıllık İş Dünyası Deneyimi (Turkcell, Vodafone, Sabancı, Markafoni …)
YERDEKALMAZER Eğitim Şirketi Kurucusu (2015- )
Danışmanlık, Eğitmenlik, Keynote ve Koçluk
Uluslararası Akredite Koç (IAPC&M)
İş dünyasındaki profesyonellere koçluk.
Profesyonel elit sporculara zihinsel koçluk (AS Roma, Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor, Başakşehir SK)
Ufukkoç Firması Kıdemli Danışman (2013- 2018)
Franklin Covey Fasilitatör (2018- 2019)
Joint Idea Platformu Üyesi (2018 -)

Medya Galerisi

  • Banner

Mirador ile Fark Yaratan Konuşmalar

Bu konuşmacı ile sorularınız mı var? Hemen bize ulaşın, en kısa sürede yanıtlayalım.

Benzer Konulardaki Diğer Konuşmacılar

image
Akın Öngör
Selendi Şarapları Yönetim Kurulu Başkanı
image EXCLUSIVE
Cenk Sidar
Enquire AI Kurucusu ve CEO
image
Ece Süeren Ok
Wellbeing ve Stratejik İK Danışmanı