Çalışanlar İçin Kapsayıcı Ebeveyn Politikaları Yaygınlaşıyor!

Eğitmen, Yazar, Stratejik Yönetim Danışmanı konuşmacımız Canan Duman, Onedio/Yazio Mirador köşesi için yazdı.

“Yeni ebeveynler artık bir anne ve babanın çocuk yetiştirmedeki ortak sorumluluğunun farkındalar. Önceki nesillerin aksine, cinsiyetten bağımsız ebeveynlik, kentsel dünyada daha belirgin hale geliyor. Y kuşağı ebeveynleri artık ev işlerini, çocuk büyütmeyi, cinsiyetçi rollere sığdırmadan kendi aralarında eşit olarak dağıtıyor. Ev içi iş yükünün ebeveynler arasında eşit dağılımı boşanma riskini azaltıyor. Hem annelerin hem de babaların iş-yaşam dengesini iyileştirmek, güçlü ebeveyn desteği vermek için giderek daha fazla şirket, ebeveyn izni süresini uzatıyor. Çünkü, çalışan bağlılığını ve elde tutmayı iyileştirmenin, yıpranma oranını azaltmanın bir yolu olarak izinleri uzatmayı görüyor. İşverenler, ‘çalışan dostu’ bu girişimin, çalışanların uzun vadede streslerini atmasına, üretkenliği ve motivasyonu artırmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Bu uygulamanın taraflar için iki yönlü bir fayda sağladığına inanıyor.

Türkiye’de kamu ve özel sektör çalışanları için anne ve babanın izne ayrılma hakkı bulunuyor. 4857 sayılı İş Kanununun ‘Mazeret İzni’ başlıklı ek 2. maddesinin 1. fıkrasına göre işçiye eşinin doğum yapması hâlinde beş gün ücretli izin veriliyor. Özel sektör için beş gün olan babalık izni, memurlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 104/B’de 10 gün olarak belirtiliyor. Ancak yasal olarak belirtilen izin sürelerine rağmen izin kullandırtmayan ya da daha kısa süreli kullandıran şirketler bulunuyor. Yasal izin sürelerini uzatanlar da… Babalık iznini uzatan çalışan dostu şirketler!…”

Okumak için; Onedio/Yazio sayfasını ziyaret edebilirsiniz.