Dr. Huzur Keskin
Dr. Huzur Keskin

Dr. Huzur Keskin

  • Kurucu, Danışman ve Akademisyen
Konuşma Yaptığı Diller
  • Türkçe
  • İngilizce

Sürdürülebilir Finans Uygulamaları
Sürdürülebilir Finans, çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir yatırımlar yoluyla küresel ekonomik büyümeye ulaşmayı amaçlayan BM onaylı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’ler) yetkisinden önemli bir ivme kazanmıştır. Küresel işletmeler önemli bir fırsat belirlediler ve sürdürülebilir projeler ve girişimler için taahhütte bulunuyorlar. Borç finansmanı- özellikle yeşil, sosyal ve sürdürülebilirlik tahvilleri- en popüler finansman aracı olarak ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilirlik; çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG); ve sosyal etki yatırımı, pandemiden ekonomik toparlanmanın merkezinde yer alacaktır. Finans kaynaklarına erişebilmek ve en uygun koşullarda kullanabilmek için sürdürülebilir finans uygulamalarının tam da içinde olmak gerekiyor. İşte tam da bu sebeple, tüm piyasalar dikkatlerini çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) risklerine çevirdiler. Standartlar, kurumların sürdürülebilirlik hususlarını risk yönetimi, iş modelleri ve stratejileri yeniden gözden geçirilmeye başlandı. Yapılması gereken ise ESG stratejisi ve risk iştahı belirlemek, rapora değil, süreçlere odaklanmak, değişime hazır olmak, beklentilerinizi ve yol haritanızı kontrol etmek ve gerekirse revize edebilme esnekliğini sağlamak, sahip olduklarınızın üzerine inşa edip, büyük değişiklikleri daha optimal zamanlama ve planlama ile gerçekleştirmek.

Alternatif Finansman Kaynakları
Alternatif Finans (AF), finans piyasasının yenilikçi bir bölümüdür ve tüketici kredisi sağlama, girişim finansmanı, KOBİ sektörüne sermaye sağlama, yeni teknolojilerin kullanımı yoluyla- çevrimiçi platformlar ve sosyal ağ siteleri, etki yatırımı (impact investment) vb.ile örneklendirilebilir. Daha geniş bağlamda, alternatif finans ekonomileri canlandırır ve fon sağlar. Alternatif finansın en sık bahsedilen biçimleri genel olarak; P2P Tüketici Kredisi, P2P İşletme Kredisi, Bağış Kitle Fonlaması, Ödül Kitle Fonlaması, Hisse Senedi Kitle Fonlaması, Borç Bazlı Menkul Kıymetler (green ve konvensiyonel), Mikrofinans, Etki Yatırımları ve diğerleri.

ESG Kapsamında Kurumsal Yönetişim
ESG Kurumsal yönetişim, çeşitli taraflarca bir şirketi kontrol etmek ve işletmek için kullanılan mekanizmalar ve ilişkilerin toplamını temsil eder. Yönetişim yapıları ve ilkeleri, hak ve sorumlulukların dağılımını belirler. Şirketin yönünü yönlendiren kurumsal ilişkilerde kararlar almak için kurallar ve prosedürler vardır. İyi kurumsal yönetişim, şirketler ve hissedarlar, çalışanları, çevre ve hizmet ettiği topluluklar arasında güven oluşturmaya yardımcı olur. Kötü kurumsal yönetişim, bir şirketin iyi niyetle faaliyet gösterme yeteneği konusunda şüphe yaratır ve bu nedenle karlılığı tehdit eder. Bir şirkete yatırım yapmak sadece karlı olmak zorunda değildir. Ayrıca, kendisini sürdürülebilir kılacak çevresel sorumluluk, etik davranış, risk yönetimi ve diğer kurumsal yönetişim uygulamaları aracılığıyla iyi bir kurumsal vatandaşlık sergilemesi gerekir. Kurumsal yönetişim hakkındaki fikirler büyük farklılıklar gösterir. İnsanlar, şirketin amacı, kurumsal kredi analizi, yönetim kurulu üyelerinin ve hissedarların rolü ve şirket içinde neyin ölçülebileceği gibi temel konularda fikir ayrılığına düşüyor. Bu ihtilafların gerçek dünyada olumlu iş operasyonlarını ve risk yönetimini etkileyecek şekilde nasıl çözüleceği şirketin yönetim kurulu tarafından tartışılır. Bağımsız yöneticiler, şirket yetkilileri ve bir yönetici ekip de olabilir. Bununla birlikte, kurumsal davranış içinde ESG ilkelerine tektonik geçişle birlikte, bir şirketin finansal sağlığı ve gelecekteki sürdürülebilirliği, etkili bir kurumsal yönetişim stratejisine dayanacaktır.

Karbon Offset
Günümüz dünyasında işletmeler, karbon dengeleme olarak bilinen bir süreçle CO2 emisyonlarını dengeleme fırsatına sahiptir. Bir karbon denkleştirmesi, temel olarak bir şirketin atmosferden eşit miktarda karbonu azaltan veya ortadan kaldıran projelere yatırım yaparak sera gazı emisyonlarını telafi etmesidir. Karbon ofsetleri, işletmelere düşük karbonlu teknolojilerin ve çözümlerin geliştirilmesini teşvik ederken çevresel etkilerini en aza indirmenin etkili bir yolunu sağlayabilir. Ticari karbon denkleştirmelerinin ne olduğunu ve şirketlerin sera gazı emisyonlarını nasıl azaltabilecekleri, işletme için doğru olup olmadığına analiz edilerek karar verebilmesi gerekir.

Start Up Şirketlerinde Alternatif Finansman Kaynakları ve Kurumsal Yönetişime Geçiş
Alternatif finansmanın yükselişi, girişim ekosistemini çeşitli şekillerde değiştiriyor. Birincisi, yeni başlayanların para toplamasını kolaylaştırıyor. Geçmişte, startup’lar genellikle fon sağlamak için risk sermayedarlarına veya melek yatırımcılara güvenmek zorunda kalırdı. Ancak şimdi, kitle fonlaması, P2P borç verme dahil olmak üzere bir dizi başka seçenek var. Alternatif finansmanın başlangıç ekosistemini değiştirmesinin bir başka yolu da mevcut risk sermayesi miktarını artırmaktır. Bunun nedeni, bu yeni finansman seçeneklerinin birçoğunun, yalnızca kurumsal yatırımcılardan ziyade bireyler de dahil olmak üzere daha geniş bir yatırımcı yelpazesine açık olmasıdır. Fonlama ve sermaye ihtiyacını giderme noktasında uygulanabilecek alternatif finansman seçeneklerinde olduğu gibi kurumsal yönetişimin temellerinin de “danışmanlık” üzerinden hem hukuki hem finansal hem de insan yönetimi bazında “oursource” edilebilmesi mümkündür. Maliyeti itibariyle bünyede istihdam edilemeyecek profesyonellerin hizmetlerine en çok ihtiyaç duyulan dönemde “hizmetleri satın alma yolu” ile elde etmek çok daha akıllıca bir yöntem olabilir.

Enerji Finansmanı
Finansal piyasalar ve kurumlar, enerji sektörünün vazgeçilmez bir parçasıdır. Enerji şirketlerinin projelerinin finansmanı için değerleme, mali tablo analizleri ve iş organizasyonu biçimleri birçok farklı özelliğe sahiptir. Sermaye ve para piyasaları araçlarından enerji şirketlerinin finansman ihtiyaçlarının çözümünde yararlanabileceği gibi alternatif finansman kaynakları da etkin şekilde çözümün parçası yapılabilir. Hem petrol ve gaz kaynaklı fosil yakıtlara dayalı enerji sektöründe hem de yenilenebilir enerji sektörün de ortak finansman sorunlarını ve çözümlerini konvensiyonel, bunun yanında alternatif finansman teknikleri ile ele alınabilir, hızlı çözümler üretilebilir.

Dr. Huzur Keskin Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden derece ile mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans yapmış ve “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme” tez çalışması ile doktora derecesini almıştır. New York Institute of Finance’den “Şirket Satın Alma ve Birleşmeleri”, “Kurumsal Finansman Alternatifler ve Finansman Stratejileri”, Harvard University’den “Öğrenme Liderleri”, Delft University of Technology, Faculty of Technology, Policy and Management’dan “İş Modellerinin Değerlemesi”, The Linux Foundation, San Francisco’dan “Blockchain Kullanımları” alanlarında profesyonel eğitimleri bulunmaktadır. 

Yurtiçi ve dışındaki şirketlerde C Level yöneticilik yapmış, para ve sermaye piyasası kuruluşlarında çalışmış olan Dr. Keskin aynı zamanda ülkemizdeki büyük vakıflarda üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Dr. Keskin enerji projelerinin finansmanına yönelik iki Amerikalı ortağı ile HJR Energy LLC şirketini kurmuş, halihazırda kendi markası olan “QUADOMO” ile “sürdürülebilir finans” ve “alternatif finansal kaynak oluşturma ve kurumsal finansman” alanlarında ulusal ve uluslararası firmalara danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca ulusal ve uluslararası pek çok etkinlikte konuşmacı olarak yer almış, sunduğu çalışmalar ve yönettiği çalıştaylarla katkılar sağlamıştır. Cambridge University nezdinde the Gulf Research Centre Cambridge (GRCC) tarafından basılan “Environmental Cost and Face of Agriculture in the Gulf Cooperation Council Countries Fostering Agriculture in the Context of Climate Change” kitabın yazarlarındadır. 

Özellikle genç girişimcilerin teknoloji ve yazılım alanlarında kurmuş oldukları “start-up” şirketlerinin doğru finansman kaynakları ile gerçekçi büyüme hedeflerini oluşturmalarında “sadece danışmanı değil, aynı zamanda ortağı” bakış açısı ile hedeflerine mümkün olan en kısa sürede ulaşmalarına ve sonrasında kurumsal büyüme hikayelerini yazmalarına gayret göstermektedir. Bu alanda sağlamış olduğu olumlu gelişmeler sayesinde ülkemizdeki şirketlerin dışında yurtdışından da pek çok “start-up” şirketinin QUADOMO ve Dr. Keskin ile yolları kesişmektedir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi başta olmak üzere Türkiye’nin önemli üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine “Enerji Finansı”, “Yatırım Bankacılığı” ve finans alanında çeşitli dersler vermekte olan Dr. Keskin aynı zamanda tez çalışmalarında “co-adviser” olarak da görev almaktadır. Öğrencileri ile olan yakın iletişimi ve onların teşvikleri sonucunda “QUADOMO” markası altında “kariyer koçluğu” faaliyetlerini de başlatmış olup, ICF International Coach Federation’dan almış olduğu uluslararası sertifikası ile profesyonel olarak gençlere destek olmaktadır.

Medya Galerisi

  • Banner
  • Banner

Mirador ile Fark Yaratan Konuşmalar

Bu konuşmacı ile sorularınız mı var? Hemen bize ulaşın, en kısa sürede yanıtlayalım.

Benzer Konulardaki Diğer Konuşmacılar

image
Cem Seymen
Haber Spikeri, TV Programı Yapımcısı ve Sunucusu, Yazar