Bora Özkent
Bora Özkent

Bora Özkent

EXCLUSIVE
  • Ödüllü Yazar, Podcaster, Konuşmacı, Girişimci
Konuşma Yaptığı Diller
  • Türkçe
  • İngilizce

Geleceği Okuma ve Hazırlanma Rehberi
Belirsizlik bulutlarının yoğunlaştığı karmaşık dünyamızda gelecekle doğru tahminler yürütmenin yollarını gösteren bu eğitim, üstel, network etkileri, S Eğrileri gibi kavramların geleceğin modellenmesinde nasıl kullanılabileceğini ve zihni yapılarımızı geleceğe odaklamak için basit taktikler sunuyor. Eğitim bir yatırımcı olan Bora Özkent’in geleceğin trendlerini okumak için kullandığı araçları ve düşünme çerçevelerini kapsıyor, katılımcıları geleceği düşünmeye, daha da önemlisi onu şekillendirmeye teşvik ediyor.

En Büyük Şantiye Metaverse
Metaverse belki de internetten sonraki en radikal dönüştücü teknoloji olma yolunda ilerliyor. Bu dönüşümün yarattığı fırsatları ve tehditleri kavramak her kurum ve birey için kritik önemde.

Blockchainin Yarattığı Yeni Dünya
Bitcoin ile başlayan blockchain devrimi her gün yeni inovasyonlarla evriliyor. NFT, web 3.0, desentralize otonom organizasyonlar, tokenlaşma. Bu gelişmeleri öğrenmeli ve dönüşüme erken katılmalısınız.

İnovasyon ve Kurumsal Girişimcilik
İnovasyon nedir, büyük kurumların statuplardan farkları nelerdir, kurumsal girişimcilik gerçekten nasıl işler ve inovasyonun finansal etkileri nelerdir sorularının yanıtları bu konuşmada.

21. Yüzyıl İçin Müşteri Deneyimi
Dijitalleşmenin nimetlerinden yararlanmaya alışmış müşterilere nasıl deneyimler sunmak lazım? Ve belki daha da önemlisi böyle deneyimler sunabilen şirketlerin nasıl kültürleri, süreçleri var?

Haddini Aş, Çok Daha Fazlasına Layıksın
Olağanüstü şeyler yapan insanların diğerlerinden farkı becerileri ya da şansları değil, alışkanlıkları ve tutumları. Olağanüstü performansın sırları bu konuşmada.

Metaverse
Webinar İçeriği:
Webinar Metaverse’in hayatlarımızın her yönünü nasıl etkileyeceğini irdeleyen, katılımcılara bu inanılmaz değişimde yönlerini bulabilmeleri için bir pusula sunan ve pratik önerilerle hemen harekete geçilebilecek konuları ortaya koyan bir yapıdadır. Katılımcıların webinarı tamamladıktan sonra Metaverse yolculuğuna aktif olarak çıkmaları hedeflenmektedir. Webinarda katılımcılardan gelen sorular da yanıtlanacak ve katılımcı bir ortam sağlanacaktır.
Webinar Akışı:
Metaverse’in ataları: Dijitalleşme ve Materyalsizleşme
Bitcoin’in önümüze açtığı sihirli dünya: Merkeziyetsizlik
Ethereum’un yarattığı merkeziyetsiz ekosistem teknolojisi: Akıllı Kontratlar
NFT’lerle dijital varlıkların kıtlaşması ve sahiplenilmesi
Dijital varlık “sahipliğinin” yarattığı yeni ekonomik ekosistem
Dijital varlık tabanlı yeni bir şirket formu: “Merkeziyetsiz Otonom Organizasyonlar”
WEB 3.0 devriminin yıkıcı inovasyon etkisi
Metaverse’in Temel Yapı Taşları: Merkeziyetsiz Otonom Organizasyonlar+NFT+Uzamsal Deneyim
Facebook’un Metaverse oyununa girmesinin tetikleyici etkisi
Neden Metaverse İnternet’in yerini alacak.
Metaverse pazarının büyüklüğü ve gelecek öngörüleri
Metaverse ekonomisi ne demek, katmanları neler, büyüklüğü ne kadar?
Ne zaman hayatlarımızı ne zaman etkileyecek: Yazılım, Donanım ve Pazar Adaptasyonu boyutları
Metaverse pazarlama, markalaşma ve müşteri deneyimine ne gibi değişimler getiriyor?
Metaverse ile gelen ve ticari kökten değiştiren bir kavram: I-Commerce (Immersive Commerce)
Metaverse ile eğitim endüstrisi nasıl değişecek?
Metaverse mühendisliği ve mimariyi nasıl değiştirecek?
Metaverse sağlık endüstrisini nasıl değiştirecek?
Metaverse’in insanların mutluluğu, zihinsel sağlığı ve iletişim becerileri üzerindeki etkileri neler olacak?
Metaverse’in meslekler üzerindeki etkileri ve yaratacağı yeni meslekler
Metaverse ile ilgili takip edilmesi gereken kaynakla
*Eğitim olarak da kurgulanmaktadır.

 

Haddini Aş Eğitimi
Neden Bu Eğitim?
Herkes herkes büyük işler başarabilir ve herkes hayalini kurmaya cüret bile edemediği zirvelere tırmanabilir. Bu sayılanları başaranların diğer insanlardan yetenek, beceri, zeka ya da şans olarak bir farkları yok. Onların tek farkı kendi kendilerini 2 alandaki yanlış inançlarla engellememeleri.
Birinci engel kendimizi nasıl gördüğümüz ile ilgili.
Kendi becerilerimizin, yeteneklerimizin ve gücümüzün sınırları konusundaki yanlış ve kısıtlıyıcı inançlarımız bizi olağanüstü şeyler yapmaktan alıkoyuyor. Kendi haddimizi kendimize bildiriyoruz adeta.
İkinci engelimiz ise “başarı” hakkındaki yanlış düşüncelerimiz.
Büyük başarıları yakalayanların olağanüstü yeteneklere sahip ve doğuştan şanslı insanlar olduğuna inanmak, bizleri harekete geçmekten alıkoyuyor, motivasyonumuzu kırıyor, hayali sınırların içine adeta hapsediyor.
Bu eğitimin amacı hem katılımcıları bu iki engelden kurtarmak, hem de onları doğru düşünce modelleri ve basit yöntemlerle donatarak olağanüstü şeyler başarma yolculuklarında yardımcı olmak.
Bu Eğitimi Kimler Almalı?
Bu eğitim haddini aşarak olağanüstü şeyler başarmak isteyen HERKES için tasarlandı. İster bir girişimci, ister büyük bir kurumda çalışan bir profesyonel, ister geleceğini planlamaya çalışan bir öğrenci olun, bu eğitimden kazanacağınız çok şey var.
Eğitim bittiğinde kendiniz ve başarı hakkındaki inançlarınız kökten değişmiş olacak, haddinizi aşmak konusunda enerjiniz ve bilgi seviyeniz radikal şekilde artacak.
Eğitimin Formatı, Konuları ve Akışı:
3 saatlik webinar ya da tam günlük uygulamalı sınıf içi eğitim olarak sunulabilen program, katılım ve etkileşim fırsatlarının yüksek olduğu, katılımcıların öğrendiklerini kendi hayatlarına uygulamaları için sorular sormaya teşvik edildiği bir formattadır.
Eğitim sonunda katılımcılara birer “Haddini Aş” e-kitabı da hediye edilmektedir.
Eğitimin temel başlıkları şöyledir:
1-Haddini aşanların yaşam desenleri:
Olağanüstü şeyler başaran farklı alanlardan insanların yaşam hikayeleri bize ne anlatıyor, onları başarıya götüren yaşamlarında ne gibi ortak ve temel desenlere rastlıyoruz, bu desenlerden ne gibi dersler çıkarabilir, kendi hayatlarımıza nasıl uygulayabiliriz?
2-Neden haddini aşmak yeni yükselen değer:
Herkesin haddini bilmesi gerektiği dev kurumsal çarklar nasıl kırılıyorlar? Teknolojik değişimler, dijitalleşme ve yeni iş modelleri iş hayatını nasıl kökten bir şekilde etkiliyor, sosyal medya, sanal takım yöntemi platformları ve çevrimiçi eğitim siteleri iş hayatını nasıl etkiliyor, işçi-işveren ilişkisini nasıl değiştiriyor ve haddini aşmayı neden zorunlu hale getiriyorlar.
3-Haddini aşma yol haritası:
Haddini aşmaya kadar veren bir insan izlemesi gereken yolda hangi duraklar var. Zihnimizi kendimizle ilgili yanlış inançlardan kurtarmak için ne yapmalıyız? Yaratıcı gerilim gücünden nasıl yararlanabilir, büyüme odaklı zihinsel yapıyı nasıl harekete geçirebiliriz? Başkaları ile uzlaşmamayı neden alışmalı ve bu konuda güçlenmeliyiz? Sosyal ilişki ağımız neden en önemli varlığımız, onu nasıl geliştirebiliriz Daha fazla deney yapmak bizi nereye götürü? Startup kafasını hayatımıza nasıl uygulayabiliriz?

İnovasyon ve Kurumsal Girişimcilik
Eğitimin Amacı:
Eğitimin temel amacı katılımcıların yeni fikir bulmaktan uygulamaya kadar tüm inovasyon süreci adımlarını öğrenmeleri ve bu yolculuğu büyük bir kurumun bünyesinde nasıl gerçekleştirebileceklerine dair pratik yöntemleri keşfetmeleridir. Eğitim ayrıca katılımcılara inovatif fikirler bulmaları için bazı ipuçları ve ilham kaynakları da sunacaktır.

Eğitimin Akışı:
Bölüm-1: Neden İnovasyon, Neden Şimdi: Dijitalleşmenin ve enerji alanındaki güncel gelişmelerin ele alınarak inovasyonun neden kritik bir kurumsal ve bireysel beceri haline geldiğinin incelenmesi.
-Dijitalleşme değil, materyalsizleşme.
-Yapay zeka ve blockchain teknolojisinin değiştirici etkileri.
-Kurumsal zenginleşmenin yeni kaynağı: Entelektüel Sermaye

Bölüm-2: Neden İnovasyonu Sevmeyiz: Zihinsel modellerimizin neden inovatif fikirlere sıcak bakmadığının ve bu engeli aşmanın çözüm yolu olan S-Eğrisi kavramının öğrenilmesi.
-Beynimizin amacı ve çalışma şekli yeni fikirlere uygun değil.
-Yeni fikirlerin mantıksız yolculuğu: S-Eğrisi
-S-Eğrisinin temel özellikleri: Küçük başlama, hızlı büyüme, network etkisi, müşteri deneyimi etkisi, ölçeklenlenme, öğrenme eğrisi
-S-Eğrisinde üstel büyüme kırılması.
-S-Eğrisi yönetimi ve iletişimi.

Bölüm-3: İyi Fikirler Nasıl Bulunurlar? İyi fikirleri bulmanın temel yöntemlerinin öğrenilmesi ve bu yöntemleri iş hayatının düzenli bir parçası haline getirmek için yapılması gerekenlerin kavranması.
-Beyin fırtınaları neden işe yaramaz.
-İnovasyonun temel tanımı.
-Problemden inovasyona.
-Teknolojiden inovasyona.
-Trendlerden inovasyona.
-Gelecekten inovasyona.
-Çaresizlikten inovasyona.

Bölüm-4: İnovasyon Fikirlerinin Ön Değerlendirmesi: İnovatif bir fikir üzerinde harekete geçmeden önce yapılması gereken temel sorgulamanın ve değerlendirme kriterlerinin örnek uygulamalara öğrenilmesi.
-Problem analizi.
-Çözüm analizi.
-Haksız rekabet gücü analizi.
-Değişim tetikleyicisi analizi.
-Değer önermesi kanvası.
-İş modeli kanvası.

Bölüm-5: İnovasyon Yolculuğunun Adımları: Üzerinde çalışılmaya değer bulunan fikirlerin hangi adımlarla test edilip hayata geçirileceğinin deneyimlenmesi.
-Yalın girişim metodolojisinin temelleri.
-Ürün-pazar uyumu analizi için müşteri mülakatları.
-Ürün-pazar uyumu için minimum kullanılabilir ürün testler.
-Ürün-pazar uyumu için dene-yanıl-öğren döngüsü.
-İş modeli uyum analizi çalışmaları.
-Yönetici/yatırımcı sunumları ve kaynak kazanımı.

Bölüm-6: Kurumsal Girişimcilik: Yalın girişim metodolojisinin büyük kurumlarda uygulanması için kritik ipuçları ve taktiklerin kavranması.
Kurumsal girişimciliğin girişimcilikten farkları.
Kurumların girişimci sever ortamlar yaratmak için yapması gerekenler.
Kurumsal girişimcinin anatomisi.
Bir kurumsal girişimciye dönüşmek için yapılması gerekenler.
Eğitimin Veriliş Şekli:
Eğitim çevrimiçi olarak verilecektir. İmkan olması durumunda Zoom aplikasyonu tercih edilmektedir. Eğitim sunumlar ve soru-cevap seansları şeklinde gerçekleştirilmektedir.
Destekleyici Materyal:
Müşterinin tercih etmesi durumunda katılımcılara Bora Özkent’in “Adım Adım İnovasyon” ve “Büyük Kurumlar İçin İnovasyon Manifestosu” kitapları dağıtılabilir. Bu kitapların fiyatlandırması ayrıca yapılacaktır.

Bora Özkent inovasyon, girişimcilik, gelişen teknolojiler, gelecek trendleri ve müşteri deneyimi alanlarında kişileri ve kurumları geliştiriyor.
ODTÜ İşletme lisans derecesine sahiptir. 1996 yılında Koç Üniversitesi Executive MBA programını tamamladı. Ayrıca 1998 yılında Harvard Business School Stratejik Perakende programına katıldı.
Kariyeri boyunca Arthur Andersen Business Consulting ve Fed Eğitim’de çeşitli yönetim görevlerinde bulundu.
Özkent, Mayıs 2008’de kendi işini kurmaya karar verdi ve Türkiye’nin en saygın eğitim ve danışmanlık şirketlerinden biri olan Özkent A.Ş’yi hayata kurdu.
2020 yılına geldiğimizde ise “Haddini Aş Kulübü” isimli Türkiye’nin en büyük kişisel gelişim topluluklarından birisini eşi Pınar Özkent ile birlikte yarattılar. Kulüplerinde ürettikleri içerikler, düzenledikleri canlı etkinlikler ve verdikleri eğitimler ile her gün on binlerce insanın kişisel gelişimine katkıda bulunuyorlar.
Bora Özkent yazarlık, konuşmacılık, danışmanlık ve girişimcilik kariyerinin ötesinde, Koç Üniversitesi MBA programında da yıllarca “Girişimcilik” dersleri verdi.
Bir TEDx konuşmacısıdır.
İnovasyon, müşteri deneyimi ve kişisel gelişim alanlarında 4 kitabı bulunmaktadır: “Büyük Şirketler İçin İnovasyon Manifestosu”, “Adım Adım İnovasyon”, “Emsalsiz Müşteri Deneyimleri” ve “Haddini Aş, Çünkü Çok Daha Fazlasına Layıksın”.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Bora Özkent develops people and corporations on Innovation, Entrepreneurship, Emerging Technologies and Customer Experience.
He is passionate about creativity, game changing initiatives, innovations shaping the future.
He holds a bachelor’s degree from METU School of Management. Bora Özkent also completed Koç University Executive MBA program in 1996, by the scholarship of Arthur Andersen where he worked as a management consultant. In 1998, he attended Harvard Business School Strategic Retail Management Certificate Program.
During his career, he took several management positions in Arthur Andersen Business Consulting, Türkmen Textile Group and Fed Training. In May 2008, Bora Özkent decided to start his own business and cofounded “Özkent A.Ş”, which is one of the most respected training and consulting companies in Turkey.
Beyond his keynote speeches and consultancy career, he is also Instructor of “Human and Technology” in Learning, Innovation, Entrepreneurship and Technology Post Graduate Program (LITE) in several universities.
Özkent is a TEDx Speaker and has 4 books: “Innovation Manifest for Big Cooperations”,
“Innovation – Step by Step”, “Creating Priceless Customer Experience’’, ‘’Go Beyond Your Limits’’.
He is also the founder of a respected business platform; ‘’Go Beyond Your Limits.’’

Kitapları:
İnovasyon kurumsal girişimcilik ve müşteri deneyimi tasarımı alanlarında dört kitabı var. Ve aklında da onlarca sayıda yeni kitap projesi.
“Haddini Aş! Çünkü Çok Daha Fazlasına Layıksın” isimli kitabı Platin Dergisi tarafından düzenlenen 2021 Yılı En İyi İş Kitapları Ödüllerinde, “Yılın En İlham Veren İş Kitabı” seçildi.

Kitapları:
Haddini Aş
Büyük Kurumlar İçin İnovasyon Manifestosu
Adım Adım İnovasyon
Emsalsiz Müşteri Deneyimi Yaratmak

Podcast:
Türkiye’nin “iş” kategorisinde en çok takip edilen iş podcastlerinden birisinde haftada 3 gün, kimi zaman konuklarla, kimi zaman da solo olarak teknoloji, gelecek, yatırım fırsatları ve kişisel gelişim konularında içerikler sunmakta. Bora Özkent’ in yayınlarına video olarak Youtube, sadece sesli olarak ise tüm podcast platformlarından erişebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medya Galerisi

  • Banner
  • Banner

Mirador ile Fark Yaratan Konuşmalar

Bu konuşmacı ile sorularınız mı var? Hemen bize ulaşın, en kısa sürede yanıtlayalım.

Benzer Konulardaki Diğer Konuşmacılar

image
Alphan Manas
Fütürist & Derin Teknolojiler Uzmanı
image
Cem Seymen
Haber Spikeri, TV Programı Yapımcısı ve Sunucusu, Yazar
image EXCLUSIVE
Uğur H. Özmen
Stratejik Pazarlama ve İletişim Danışmanı