Banu Özkan Tozluyurt
Banu Özkan Tozluyurt

Banu Özkan Tozluyurt

  • Eğitmen, Yazar
Konuşma Yaptığı Diller
  • Türkçe

Kişisel Dönüşüm
Öğrenen Organizasyonlar
Günümüzün en çok tartışılan yönetim felsefelerinden biri “Öğrenen Organizasyonlar” yeni bir düşünce tarzını öngörmektedir. Bu düşünce tarzı, şirketler için olduğu kadar bireyler için de geliştirici ve köklü değişimlerin yapılmasını sağlayacak yaklaşımları kazandırır. Öğrenen bir kurum, bireylerin gelişmesine izin veren bir ortam yaratarak, elde ettiği potansiyel ile DÖNÜŞÜM içinde olan organizasyondur.

Sunumun Amacı
Öğrenen Organizasyon konusunda genel bir bakış açısı geliştirmek, bireysel ve kurumsal öğrenmenin önündeki engellerin farkına varmak, kişilerin kendilerine ve işlerine farklı bir bakış açısından bakmasını sağlamak, öğrenen organizasyonların 5 Disiplin aracını tanıtarak bunu günlük hayatlarında uygulayabilmeleri için beceri kazandırmak.

Sunumun Sağlayacağı Faydalar
Kişisel ve kurum olarak hangi yönetim tarzına dahil olduklarını görmek
Katılımcıların kişisel yetkinliklerini arttırmak, kendi potansiyellerinin ve güçlerinin önemini hissettirmek
Katılımcıların kendilerinden ve karşı taraftan kaynaklı öğrenme engellerinin farkına varmalarını sağlamak
Paradigmalarının kimi zaman önlerindeki en büyük engel olabileceğini idrak etmek
Vizyona giden her yolun mubah olmadığını, değerlere bağlılığın önemini hissettirmek
Takım halinde öğrenmenin önemini pekiştirmek
Öğrenme yetersizlikleri ile başa çıkabilmek
Ustalıklı tartışma becerilerini geliştirmek
Problem çözme becerilerini geliştirmek
Hayat boyu öğrenme ve gelişme isteği yaratmak
İçerik
Gerçek Öğrenmeyi Nasıl Ayırt Ederiz?
Bireysel Öğrenme Yetersizlikleri
Haşlanmış Kurbağa Sendromu
İşletme Yönetimi Açısından Kurumların Sınıflandırılması
Öğrenme Yetersizliklerinin Panzehiri: Beş Disiplin
Düşünsel Modeller (Varsayım ve önyargıların farkına varılması, sorgulanması ve tartışılması yoluyla iletişimi derinleştirmek) Sonuç Çıkarma Merdiveni ve Sağ-Sol Sütun Araçları ile ustalıklı tartışabilme becerileri yaratma
Kişisel Yetkinlik (Geleceğimizi isteklerimiz doğrultusunda yönlendirme kapasitemizi sürekli olarak arttırmak)
Takım Olarak Öğrenme (Ortak zekamızı geliştirecek sinerji yaratmak)
Paylaşılan Vizyon (Ortak bir gelecek resmi, değerler bütünü oluşturmak)
Sistem Düşüncesi (Olaylardan yapıya inebilmek, bütünsel bir bakış açısı kazanmak)

Renginiz Kaderiniz Mi?
Karakterimiz doğuştan getirdiğimiz temel yapılarımızdır. Bu yüzden de değiştirmek zor ancak geliştirmek mümkündür. Dört farklı karakter renginden hangisine/hangilerine daha yatkın olduğunuzu bilmek size hem kişiler arası ilişkilerinizde hem de iş ortamınızda çok daha rahat iletişim kurma imkanı sağlayacaktır.
İçerik:
Dört farklı kişilik rengi
Dört rengin belirgin özellikleri
Her kişiliğin güçlü ve zayıf yönleri
Karşımızdaki insanın rengine göre iletişim şeklimizi geliştirme
Sunumun Sağlayacağı Faydalar:
Karşımızdaki insanlara neden öyle davrandığımızı ya da bize neden öyle davranıldığı
İş yaşamında iş yapma tarzımızın neden öyle olduğunu
Güçlü ve geliştirilmesi gereken yanlarımızı
Bizi motive eden yönlerimizi
Öncelikli değerlerimizi
En doğru olanın bizim bakış açımız olmadığını

Dijital Kültür Kurum Kültürlerini Değiştirecek mi?
İletişim teknolojilerinin gelişimi, internetin bireylerin ve kurumların yaşamına nüfus etmesi, organizasyonların da farklılaşmasını gerekli kılmaktadır. Bugün sosyal medyadan tutun da web siteleri, bloglarına kadar şeffaf olan kar amacı güden kurumların sözde değil özde olmaları da kültürleriyle paralellik göstermektedir. Gelecek günlerde şirketlerin, kamu kurumlarının dijital kültür ile organizasyonel kültürlerinin paralel olması kaçınılmazdır. Dijital kültür kurum kültürünü nasıl değiştirecek, değiştirmeli mi?
Kurumların gelenekselleşmiş alışkanlıkları
Temel değer ve inançlar bütünü
Kurum kültürünün boyutları
Kurum kültür profili
Süre: 45 dak

Hizmette Farkı Biz Yaratırız
Hizmet sektöründe sadık müşteri yaratmak bir kurum/markanın şahdamarıdır. Müşteri için hafızada kalan hizmet kalitesi kurum için gelecek günlerin iyi ya da kötü habercisi olacaktır. Özellikle pandemi günlerinde kurumlar ileride nasıl hatırlanmak istiyorlarsa çalışanlar da buna uygun davranış içinde olmalıdırlar. Hizmet kalitesinin adımlarının anlatıldığı ve sadık müşteri yaratmak için gerekli ipuçlarının verildiği seminerde amaç ortak bir hizmet kalitesi dili yaratmaktır.
Müşteri hakkında gerçekler
Kişisel hizmet
Hizmet adımları
Hizmet kalitesi süreçleri
Fayda/Özellik Kavramı
İletişim Engelleri
Süre: 2 Saat ya da 50 dak.

İletişim
İnsan İlişkilerinde Sınıfı Geçmek
İnsanlar karşısındaki değişirse hayatın çok daha kolay olacağını düşünür çoğu zaman ve bu nedenle hep birilerini değiştirmek isterler. Bu en zor yoldur, kimi nereye kadar değiştirebilirsiniz? Oysa çok daha kolay ve kesin sonuç, kişinin kendisini, kişiler arası ilişkilerinde olaylara bakış açısını değiştirmesidir.
İnsan İlişkilerinde Sınıfı Geçmek, kızgınlıklarımızın, kaygılarımızın, sevinçlerimizin, mutsuzluklarımızın, alınganlıklarımızın, pek çok fiziksel rahatsızlıklarımızın aslında temelinde yatan “iletişimsizlik” sorununu irdeleyerek, sağlıklı iletişim kurmak ve stresi yönetebilmek için farkındalık yaratacak bir iletişim konferansıdır.
İş Hayatında İlgi ve Önemi
Stratejik İlgi – Stratejik Olmayan İlgi
Aktif Dinleme
Empati
Süre: 2 Saat

Etkin Dinleme ve Geri Bildirim
Amaç; Kendini kabul ettirme ve doğru iletişim kurma için duymak ile dinlemek arasındaki farkın önemini vurgulayarak, hedefe ulaşma, etkin performans ve birlikte başarma için doğru geri bildirim verme yöntemlerini görsellerle pekiştirerek anlatmaktır.
İçerik:
Duymak ve Dinlemek
Aktif Dinleme Nasıl Yapılır
Geri Bildirimde Aktif Dinlemenin Önemi
Premack Prensibi
Olumlu-Olumsuz Geri Bildirim Verme Yöntemleri

Dijital Çağda Kişilerarası İlişkiler
Hızla değişen dünyamızda, dijital ortamda kişiler ve departmanlar arası entegrasyonun, bilgi alışverişinin daha da önem kazanacağı kaçınılmaz bir gerçek. Gerek uzaktan gerekse yan yana ama etkileşim halinde olması gereken çalışanların iş/yaşam kalitelerini arttırarak kurumsal verimliliği ve etkinliği arttıracak bu seminer, kişilerin kendini ve karşısındakini tanımasına yardımcı olacaktır.
Kendini Tanımak
Başkalarını Tanımak
Kişilere Özgü Davranış Tarzlarını Tanımak
Bizden Farklı Davranış Tarzlarına Sahip Kişilerle İletişim
İyi/Kötü Günümüzde Nasıl Algılanırız
Davranış Tarzlarının Geliştirilmesi Gereken ve Kuvvetli Yönleri
Süre: 2 Saat ya da 50 dak.

Liderlik ve Takım Çalışması
Takım Çalışması
Bireylerin bir araya gelip takım olma ve performans elde etmesini sağlar.
Takımlarda Enerji Kullanımı
Takımlarda 4 oyuncu Modeli
Takım Gelişim Aşamaları
Takımlarda Yaşanan Tıkanıklıklar
Takımlarda Geri Bildirim
Çatışmaları Yönetebilmek
Süre:2 Saat

Kendi Ayak İzini Oluşturanlar
Kendini tanımanın çok zor olduğu bir dönemdeyiz. Özellikle sosyal medya paylaşımları herkesin olduğu gibi değil de olması gerektiği gibi kendini gösterdiği bir ortam yaratıyor. Bu da kişilerin, hayattan gerçekten ne bekledikleri, tutkularının, yeteneklerinin ne olduğu konusunda kafalarının karışmasına yol açıyor. Herkesin yaptığını yapmak, herkesin okuduğunu okumak, herkesin hayalini kendi hayali sanmak günümüzün modası.
Pandemi ile birlikte biraz daha içimizdeki cevherleri keşfetme konusunda yol alsak da normalleşme başladığında yine eski yorucu hayatlarımıza, rutin koşturmalarımıza ve kendimizi tanımaktan uzak ruh hallerimize dönmeye başladık. Oysa ayak izlerimizi bu dünyaya bırakmak, fark yaratacak ve adımızdan söz ettirecek konulara, eserlere imza atmak hem fiziksel, hem zihinsel, hem ruhsal olarak bizi mutlu edecek. Daha önceki tecrübelerimizi gelecek hayallerimizle birleştirip, kaynaklarımızın farkına vararak, içimizdeki cevheri ortaya çıkarıp onu beslemek, büyütmek ve en önemlisi “ne istediğimizin farkına varmak” Kendi Ayak İzini Oluşturmanın Temelidir.
Bu konuşmada üzerinde durulacak konular; Yılmazlık, Emek, Sabır, Kararlılık, Psikolojik Sermaye

Psikolojik Sermaye
Kendini tanımanın çok zor olduğu bir dönemdeyiz. Özellikle sosyal medya paylaşımları herkesin olduğu gibi değil de olması gerektiği gibi kendini gösterdiği bir ortam yaratıyor. Bu da kişilerin, hayattan gerçekten ne bekledikleri, tutkularının, yeteneklerinin ne olduğu konusunda kafalarının karışmasına yol açıyor. Herkesin yaptığını yapmak, herkesin okuduğunu okumak, herkesin hayalini kendi hayali sanmak günümüzün modası ve bu da zaman zaman kişilerin engeller karşısında tökezleyip orada kalmasına sebep oluyor.
Pandemi ile birlikte tüm dünya gibi Türkiye’de de insanlar üretebilme, fark yaratabilme, iz bırakabilme konularında oldukça umutsuz günlerden geçiyor. Psikolojik sermaye ve bileşenleri, insanların üzerindeki bu ataleti kaldıracak ve onlara cesaret verecek kavramları sunuyor. İş hayatında ve özel hayatta kendini gerçekleştirmek, vizyonlarına ulaşmak için seçtikleri hedeflere çok daha rahat ve hasarsız ulaşmak isteyenler için panzehir; PSİKOLOJİK SERMAYE.
Daha önceki tecrübelerimizi gelecek hayallerimizle birleştirip, kaynaklarımızın farkına vararak, içimizdeki cevheri ortaya çıkarıp onu beslemek, büyütmek ve en önemlisi ne istediğimizin farkına varmak bizi hayatta çok daha sağlam duran bireyler yapacağı gibi umutvar yanımızı da besleyecektir.
Amaç: Kişilerin/kurumların üretkenliklerinin artması, olumlu sonuçlar yaratacak davranış modellerini benimsemesi, zorlukların üstesinden gelebilme becerilerini artırarak olumlu tutumlar edinmesini sağlamaktır.
Üzerinde konuşulacak başlıklar
Öz-yeterlik
İyimserlik
Umut
Yılmazlık

Bir Eşitlik Ütopyası
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Üzerine Bir Konferans
Tek Perde (Müzikli)
“Bütün insanlar değer ve onur bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır. Bunun için birbirlerine insanca davranmalıdırlar.”
1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin bu maddesinde belirtilen “değer”, “eşit”, “insanca” kavramlarının bugün sadece ülkemizde değil dünyada ne kadar uygulandığı tartışmalıdır. Ki her gün duyduğumuz, okuduğumuz kadın cinayetleri, şiddet, eğitimde/istihdamda/ücret dağılımında fırsat eşitsizliği gibi kavramların kadın ve erkek açısından bakıldığında aralarının oldukça açıldığını göstermektedir. Dünya Ekonomik Forumu 2021 Cinsiyet Eşitliği Raporu’na göre ülkemiz 156 ülke arasında 133.sırada, geçtiğimiz yıl ise 153 ülke arasında 130. Sıradaydı. Çarpıcı bazı rakamlar;
Dünyadaki 7.5 milyar insanın kadın erkek oranı yarı yarıya
Dünyadaki iş gücüne bakıldığında, 61 erkeğe karşılık yalnızca 39 kadın var
Türkiye’de toplam 2773 yönetim kurulu koltuğunda sadece 386 kadın oturuyor
2016 – 2018 tarihleri arasında en az 1184 kadın ülkemizde şiddet görerek hayatını kaybetti.
2003 yılında şiddet nedeniyle hayatını kaybeden kadın sayısı 83 iken, 2018 yılında bu rakam arttı ve 439’a çıktı. 2020 yılı raporuna göre ise Türkiye’de 2020 yılında erkekler tarafından 300 kadın öldürülmüş ve 171 kadın şüpheli şekilde ölü bulunmuştur.
Toplumsal cinsiyet, bugün her şeye nüfuz etmiş durumda. Hoşlanmaya teşvik edildiğimiz aktivitelerden çocukken sergilememiz beklenen davranışlara, genç insanlar üzerinde çalışacağımız konulardan, yetişkin olarak gireceğimiz işlere ve alacağımız sorumluluklara kadar hayatlarımızı her açıdan etkiliyor.
Dünya Ekonomik Forumu, Küresel Cinsiyet Eşitliği Raporu’na göre kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması için en az 100 yıl geçmesi gerekiyor ki bu da ortalama bir insan ömründen daha uzun bir süre.
Bir ütopya gibi görünen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda derhal harekete geçildiğinde, farkındalık yaratıp bu konuda vizyon oluşturulduğunda; eşit işe eşit ücret ödendiğinde, kız çocukları ile erkek çocuklarına eşit imkanlar sunulduğunda, kadınların karar vericiliği desteklendiğinde, yönetim kurullarında kadınlar artıkça, cinsiyetçi dil değiştiğinde bunun daha refah ve barışçıl bir dünyayı da beraberinde getireceği aşikar.
Sadece temel bir insan hakkı değil sürdürülebilir bir dünya için de zorunluluk olan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ni anlatan BİR EŞİTLİK ÜTOPYASI, yukarıda bahsedilen kavramların ailede, kurumlarda, toplumda nasıl uygulanacağını bilgi paylaşımı, görsellik ve müzik eşliğinde sunarak, farkındalık yaratma ve harekete geçme eylemini amaçlamakta.
Amaç: Cinsiyetçi tutum ve davranışların olumlu yönde değişmesi sonucunda ailelere, kurumlara, topluma ve ülkeye getirecekleri hakkında farkındalık yaratmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini kolaylaştıracak yaklaşım ve kavramları müzik, film ve mektuplar eşliğinde katılımcılarla paylaşmak amaçlanmaktadır.
İçerik:
Biyolojik Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Tanımları
Toplumsal Cinsiyeti Nasıl Öğreniyoruz
Cinsiyet Körlüğü
Dilimize Yerleşen Cinsiyetçi Kavramlar
Kadının Karşı Karşıya Kaldığı En Önemli Sorunlar
Şiddet
Taciz
Eğitimde fırsat eşitsizliği
İstihdam
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması İçin Öneriler
Süre: 1 Saat
Cinsiyet ayrımı gözetmeksizin seminere katılanların fayda sağlayacağı konular:
Daha huzurlu, barışçıl bir ortamda çalışmak, yaşamak
Daha sağlıklı bir gelecek nesil için bugünden eşitlik ortamı yaratmak
Cinsiyet ayrımcılığına sebep olan engellerin farkında olmak, özellikle erkeklerin aktif katılımını teşvik etmek
İş hayatında, ailede, toplumda işleri paylaşmak
Meslek seçiminde cinsiyetçiliği ortadan kaldırmak
Erkeklerin, kadın sorunları hakkında bilinçlenerek, kadınların eşitlik için çalışmalarına fayda sağlamalarını güçlendirmek
Verimlilik ve yaratıcılığı artırmak
Çocukluktan yetişkinliğe kadar cinsiyetçi yaklaşımdan uzak bir eylem haritası oluşturmak
Banu Özkan TOZYURT konferansı Firdevs ALTINDAŞ ile birlikte vermektedir.

Eğitim Adı: İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi
Amaç: Kurum içinde dil ve davranış birliği sağlamak için gerekli olan iletişim ağının yaratılması, sinerji yaratan bir takım olmak için koordinasyonun sağlanması konularındaki teknik becerileri kazandırmak.
Program Başlıkları:
Günümüzde İç-Dış Müşteri Kavramı
İletişim Modeli
İletişim Engelleri
Kişilik Engelleri
Davranış Engelleri
Fizyolojik Engeller
İş Hayatında İlgi ve Önemi
Stratejik İlgi-Stratejik Olmayan İlgi
Aktif Dinleme
*Empati
Savunma Mekanizmaları
Savunucu-Açık İletişim
Süre: 2 Gün

Eğitim Adı: Etkin Takım Çalışması
Amaç: Profesyonellik ve kalite kavramları konusunda dil birliği sağlamak, takım çalışması uygulamaları için gerekli bilgi ve becerileri uygulamalı bir şekilde aktarmaktır.
Program Başlıkları:
Takım Olmak ve Zincirin Parçası Anlayışı
Takım Çalışması ve Grup Çalışması Arasındaki Farklar
Sinerji – Asinerji
Takımlarda Enerji Kullanımı ve Modeli
Kazanan Bir Takımın Özellikleri
Takım Gelişim Aşamaları
Takım Çalışması Tarzları
Takımlarda Yaşanan Tıkanıklar
Takımlarda Çatışmaların Yönetimi
Geri Besleme
Süre: 2 Gün

İstanbul doğumludur. İstek Vakfı Özel Belde Lisesi ve İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunudur.
Kanada, George Brown College’da Sosyal Medya ve Pazarlama eğitimi aldı.
Ortaokul yıllarında mahallelerindeki bir düğme fabrikasında delikleri kapalı çıkan düğmeleri delerek başladığı iş hayatı lise ve üniversitede ders vererek devam etti. Annesinin de eğitimci olmasının da etkisi var mı bilinmez Eğitmen ve Yönetim Danışmanı olarak iş hayatına devam etti. 1996 – 1999 yılları arasında Peter Senge’den aldığı eğitimlerle Sistem Yaklaşımı,
Öğrenen Organizasyonlar ve Takım Halinde Öğrenme Laboratuvarı çalışmalarında bulundu. 2000 – 2004 yılları arasında Türkiye’nin önde gelen mobil telekomünikasyon firması ve ulusal bankasında eğitim yöneticiliği görevlerinde bulundu.2008 yılından beri kendi eğitim firmasında Kişisel Gelişim,
Yönetim Becerileri, İletişim Becerileri, Kişilerarası İlişkilerin Geliştirilmesi,
İnovasyon, Takım Çalışması, konularında eğitimler vermekte, yeniden yapılanma danışmanlığı yapmakta, “Keynote Speaker” olarak sunumlar yapmaktadır.
Kadının Adı Var platformu kurucularındandır. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği üzerine hazırladığı Bir Eşitlik Ütopyası adlı müzikli seminerin konuşmacısıdır. Birlikte
Geleceğiz Sürdürülebilir Destek Projesi kapsamında çocukların ve kadınların kültürel, sosyal gelişimine destek veren program yaratıcısı olarak Türkiye’nin ihtiyaçlı bölgelerine giderek çalışmalar yapmaktadır. Kanada’nın Türkçe yayın yapan tek kanalında, İngilizce alt yazılı olarak yayınlanmış “Göçmen Kadın
Günlüğü” adlı belgeselin metin yazarıdır.
“Hayat Çocukla Güzel”, “İmza Kızın”, “İmza Karın” “İmza Ben” “Bi Arkadaşın
Başına Gelmiş”, “Dut Ağacı” “Gitmek De Kalmak Da Zor Geldiğinde” ve “Kendi
Ayak İzini Oluşturan Kadınlar” yayımlanmış kitaplarıdır. Evli, bir kız çocuğu, bir kedi ve bir köpek sahibidir.

Hayat Çocukla Güzel
İmza: Karın
İmza: Ben
İmza: Kızın

Dut Ağacı

Bi Arkadaşın Başına Gelmiş

 

Medya Galerisi

  • Banner
  • Banner
  • Banner

Mirador ile Fark Yaratan Konuşmalar

Bu konuşmacı ile sorularınız mı var? Hemen bize ulaşın, en kısa sürede yanıtlayalım.

Benzer Konulardaki Diğer Konuşmacılar

image
Ece Üner
Gazeteci, Televizyoncu
image EXCLUSIVE
Özel Oytun Türkoğlu
İş İnsanı, Marka Stratejisti, Danışman, Yazar