Mehmet Kocabaş
Mehmet Kocabaş

Mehmet Kocabaş

  • Eğitmen, Danışman
Konuşma Yaptığı Diller
  • Türkçe
  • İngilizce

Liderlik ve Takım Çalışması
Kazanan Takım Dinamikleri
Takımların başarı faktörlerini neler etkiliyor sorusunun yanıtlandığı bu konuşmada üzerinde durulan konular şunlardır;
Sorunları ne zaman birey, grup ve takım olarak ele almalıyız?
Takım içinde hangi rollerin oynanması gerekiyor?
Kişilik farklılıkları takım performansını nasıl etkiliyor?
Takım liderliği nasıl oluşuyor?
Takımlar nasıl ortak akıl oluşturup karar alıyorlar?

Vuca Liderliği

Kriz ve Kaos Döneminde Liderlik

Değişim ve Dönüşüm Yönetimi
Değişim genellikle bizim dışımızda gerçekleşir, dönüşüm ise bu değişen koşullara psikolojik olarak uyma çabasıdır. Bu konuşmanın ana başlıkları aşağıda verilmiştir;
Paradigmalar nasıl değişiyor?
Konfor alanımızın dışına çıkabiliyor muyuz?
Küçük değişimler, büyük sonuçlar
Transformasyon oluşturma zinciri

Yönetimde Kritik Faktörler
İnsan yönetiminde dikkat edilmesi gereken boyutların aktarıldığı bu konuşma aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır;
Yönetimin katma değeri nedir?
Farklı motivasyonel ihtiyaçlar
Durumsal liderlik
Performans yönetimi

Yaratıcılık
Yaratıcı Düşünce
Yaratıcılık ve önündeki engellerin aktarıldığı bu konuşmada şu başlıklara yer verilmektedir;
İnsan beyni nasıl çalışıyor?
Bu günkü düşünce şeklimiz nasıl oluştu?
Sokrates’ten günümüze eleştirel düşünce
Beynin şablon yapma özelliği
Farklı düşünme teknikleri
Challenge
Keyfi kelime seçimi

Kişilik Renginizi Biliyor musunuz?
Kişilerin kendisini tanımasına yönelik yapılan bu konuşmada aşağıdaki başlıklara değinilmektedir;
Karakter özelliklerimizi ne belirliyor?
Karakter nasıl oluşuyor?
Karakter ve davranış ilişkisi nasıldır?
Kendimizden farklı insanlarla iletişim kurmanın incelikleri

Eğitimler
Yönetim Becerileri
Yaratıcılık
Outdoor Aktiviteler
Yelkenli Teknede Takım Çalışması
İyi yönetilen bir şirket bölümler arasındaki işleyişi ve iletişimi sağlayabilen şirkettir. En iyi mali işler, en iyi üretim, en iyi satın alma, en iyi pazarlama yöneticisini bir araya getirin büyük bir ihtimalle en iyi şirketi oluşturamayacaksınız. Eğer bu kişiler belirli bir uyum içerisinde çalışmıyorlarsa bir arada başarılı olmaları beklenemez. Sistem düşüncesinin bu basit mantığı bu eğitimin temelini oluşturmaktadır. Yelkenli tekne de aynı bir ticari şirket gibi bölümlerden oluşmaktadır; ön yelken, ana yelken, dümenci, navigatör gibi. Eğer bu birimler uyum içerisinde çalışmazsa herkes kendi biriminde başarılı olsa bile tekne başarıyla ilerlemez. Bu yüzden program, yakın çalışma ilişkisi içinde olan kişileri deniz gibi değişik bir fiziksel ortamda bir araya getirerek hepsinin bir bütünün bölünemez parçaları olduğunu yaşayarak görmelerini sağlamak ve gerçek iş hayatındaki rollerini oynarken hem kendilerinin hem de takım arkadaşlarının bu rolün önemini anlama ve hissetmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Bu programın sonunda kişiler ne öğrenecekler:
Sistem bir bütündür ve parçalarına ayrılamaz. Sistemin parçalarının tek başına mükemmeliyeti bir şey ifade etmez. Sistemin bütününün başarıya ulaşabilmesi için parçalarının tek başına mükemmeliyetinden çok bu parçaların birbirine uyumu gereklidir. Bu bağlamda katılımcılara sistem düşüncesinin genel prensipleri yaşatılarak öğrenmeleri sağlanacaktır.
Takım içinde liderliğin oluşumu. Takımın her bir üyesinin lider rolleri. Transactional (el değiştiren) liderlik ve takım çalışmasına etkileri.
Başarı için paylaşım ve empati kavramları. Takımın başarısında kişilerin birbirlerine destek olması ve tüm rollerin herkes tarafından bilinmesinin önemi.
Takım içinde uyuşmazlıkların çözümü ve konsensus sağlamanın yolları.
Etik farklılıkların takımın performansı üzerindeki etkileri.
Katılımcı sayısı: Bu seminere minimum katılımcı sayısı 4 maksimum katılımcı sayısı 15’dir. Her tekneye maksimum 5 katılımcı verildiğinden 3 tekneyle yapılan bir eğitim 15 kişiyi kapsamaktadır.
Süre: 3 tam gün. Katılımcılar eğitim başlamadan bir önceki gece teknelere yerleşmelidir. Her teknede en az 15 yıl deneyimli bir kaptan hazır bulunmaktadır.

VUCA ( Oynaklık, Belirsizlik, Karmaşa, Mulaklık) Şartlarında Yönetim ve Liderlik
Amaç: Bu programın amacı, yeni dünya düzeninde yönetim paradigmalarının şirketlerin başarı ve başarısızlığını nasıl etkilediğini katılımcılarla paylaşarak; bu düzende yeni liderlik, karar alma, değişim yönetimi, strateji oluşturma ve yenilikçilik yaklaşımlarının hangi yollarla icra edilmesi gerektiğini aktarmaktır.

Modül 1. VUCA dönemi ne zaman başladı neler değişti?
Tarım Toplumu, Sanayi Devrimi, Bilgi Çağı, Endüstri 4.0 da neler değişti?
Her dönemin yönetim paradigmaları
Türk Kültürü ve VUCA

Modül 2. Şirket Kültürümüz VUCA’ya Uyumlu mu?
Şirket Kültürümüzün Tanımı
Güç Kültürü
Rol Kültürü
Başarı Kültürü
Destek Kültürü
Çeviklik açısından şirket yönetim değerleri karar almayı nasıl etkliliyor? Performans kültürü yaratmak.

Modül 3. Liderlik
VUCA şartlarında liderlik ve yönetim
Vizyoner liderlik
Delegasyonun etkisi
Yetenek Yönetiminin Önemi
Öğretmenlik
Koçluk
Mentörlük

Modül 4. Değişim Yönetimi
Değişim Zincirini Anlamak
Değişim/Dönüşüm Baskısı
Geleceği hayal etmek
Değişimi gerçekleştirecek kapasite
İlk adımlar
Stratejik planlama
Pasif (İnaktif) planlama
Tepkisel (Reaktif) planlama
Önetkin (Proaktif) planlama
Etkileşimli (İnteraktif) planlama
Değişim Liderliği
Mükemmeliyet (Bugünkü şartların iyileştirilmesi)
Yenilikçilik (Şirket içi yenilikçi yaklaşımların yönetilmesi)
Öngörü (Yarının yeni oyun kurallarını anlamak)

Modül 5. Karar Alma ve Risk Yönetimi
Bilgi Yönetimi
Bilgiyi kullanılır kılma
Eksik Bilginin Tespiti
İhtiyaç duyulan bilgiye ulaşma
Fırsatları Yakalama
Gizlenmiş fırsatlar
Avantaja Çevirmek
Risk Yönetimi
Eleştirel Düşünce
Risklerin Etkileri
Potansiyel Tehditler
Yenilikçi Düşünce
Problem Çözme
Alternatif Yaratma
Yaratıcı Çözümler
Sezgisel Öngörü
Tecrübelerin Değerlendirilmesi
Kalbin sesini Dinlemek
Fikirlerin Hasadı ve Sonuca Varmak
Karar Alma
Yeni şartlara Uyum
Katılımcı Sayısı: Maksimum 20 kişi
Süre: 2 Tam gün

Mehmet Kocabaş ODTÜ İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına 1984 yılında Sabancı Holding’e bağlı LASSA firması Personel Bölümünde başlamıştır.
1986 yılında Yönetim Hizmetleri Kısım Müdürü olarak ARGESA da görev alan Kocabaş burada işe alım, iş tanımları, ücret ve maaş yönetimi gibi personel fonksiyonlarının yanı sıra, proje fizibilite çalışmaları ve yönetim enformasyon sistemleri geliştirilmesi üzerinde çalışmıştır.
Bunu takiben Personel Müdürü olarak BEKSA da göreve gelen Mehmet Kocabaş bu şirkette geniş anlamda personel fonksiyonundan sorumlu olmuştur.
1989 yılında Tetra Pak’ta İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev alan Kocabaş bu görevine 8 yıl devam etmiştir. Kocabaş bu şirkette endüstriyel ilişkiler, maaş ve ücret yönetimi, işe alım, yönetim geliştirme ve eğitim konularında bir çok çalışmalar yapmış ve sistemler geliştirmiştir. 1997 yılında Tetra Pak’tan ayrılan Kocabaş halen Praendex Europe’un Türkiye kanadında yönetim danışmanlığı yapmaktadır.
Yaratıcılık Kocabaş’ın özel ilgi alanıdır. Kendisi bu konuda dünyadaki çeşitli çalışmaları incelemiş ve ilgili otoritelerin seminerlerine katılmıştır. Dünyaca ünlü yaratıcılık gurusu Edward de Bono’nun seminerlerini Türkiye’de vermeye yetkili olan tek konuşmacıdır.
Öğrenen Organizasyonlar konusunda A.B.D. Vanderbilt Üniverstesinde 1995 ve 1996 yılları arasında araştırmalar yapan Mehmet Kocabaş bu paralelde Tetra Pak Türkiye’de bir pilot çalışma yönetmiştir.
1994 yılından beri kendi teknesi ile yat yarışlarına katılan Kocabaş, yarışlardaki başarının temel unsurunun, ekibin iyi haberleşmesi, birbirini desteklemesi, birbirine güvenmesi, sistem düşüncesine sahip olması; özetle iyi bir takım çalışması sergilemesi olduğunu gözlemlemiştir. Bunun üzerine Türkiye’de yepyeni bir uygulama olarak verdiği takım çalışması eğitimlerini yelkenli teknelerde gerçekleştirmeye başlamıştır.
Kocabaş 1997 yılına kadar Brüksel’de Management Centre Europe adına öğrenen organizasyonlar konusunda bir dizi program vermiştir. Halen Türkiye’de yönetim ve yaratıcılık konularında eğitimler vermekte ve danışmanlık yapmaktadır.

After graduating from Middle East Technical University in 1984 he started working at BRISA, a subsidiary firm of Sabancı Holding.
In 1986 he moved to ARGESA as Management Services Section Manager. He worked on project feasibilities, management information systems besides recruitment of the personnel, job descriptions and salary management.
Later, he worked at BEKSA as HR Manager and was responsible from various human resources functions.
He started working at TETRAPAK, Turkey as Human Resources Director. He worked there for 8 years. He made various studies on industrial relations, salary and wage management, recruitment, management development, training and he developed several systems. His last duty in Tetra Pak was Business Support director in CAMEA region. He left Tetrapak in 1997 to start working as management consultant for Praendex Europe.
As creativity is his personal interest, he has participated in many seminars and been certified to deliver courses on “Lateral Thinking” and “Six Hats” of Edward de Bono in Turkey. He is the sole trainer of Six Hats and Lateral Thinking in Turkish language.
He has also taken a part in a project group studying learning organizations at Vanderbilt University between 1995-96 and also managed a pilot study in Tetrapak Turkey.
Among others, Kocabaş ran several courses on management and organizational development at Management Center Europe in Brussels until 1997. Since 1997, he has been delivering courses on management, organizational development, creativity and working as an independent management consultant to major corporations in Turkey.

Medya Galerisi

  • Banner

Mirador ile Fark Yaratan Konuşmalar

Bu konuşmacı ile sorularınız mı var? Hemen bize ulaşın, en kısa sürede yanıtlayalım.

Benzer Konulardaki Diğer Konuşmacılar

image
Ece Çiftçi
SosyalBen Vakfı Kurucusu ve Avrupa Konseyi Gençlik Delegesi
image
Ferzan Özpetek
Yönetmen, Senarist, Yazar