Emre Başkan
Emre Başkan

Emre Başkan

  • Öğretim Görevlisi, Danışman, Araştırmacı, Girişimci
Konuşma Yaptığı Diller
  • Türkçe
  • İngilizce

Liderlik ve Takım Çalışması
VUCA Dünyası: Konfor Alanlarımızın Dışına Yolculuk
VUCA Dünyası’nda konfor alanlarımızın dışına çıkmadığımız bir senaryo mümkün değil. Ya bizler bilinçli olarak konfor alanlarımızın dışına çıkacağız ya da VUCA ortamı bizleri hiç beklemediğimiz bir anda o güven çemberinin dışına atacak.
Peki, bu gerçeği avantaja çevirebilmek için neler yapmamız gerekiyor? VUCA Dünyası’nda edilgen halden, etkinlik haline geçiş nasıl oluyor?
Her şey konfor alanının dışına çıkan insanın yaşadığı değişimi anlamaktan başlıyor…
Makale önerisi: https://hbrturkiye.com/blog/cesaretlendirme-konfor-alanlarimizin-disina-yolculuktaki-ilk-adim

Kişisel Dönüşüm
Adaptasyon Zekası
IQ ve EQ’dan sonra hayatlarımızın vazgeçilmez öğesi AQ (Adaptbility Quotient) olacak. Adaptasyon zekası nedir? Neden önemlidir? Takımların adaptasyon zekasını nasıl geliştirebiliriz?

Yeni Normalde Takımdaşlık Her Zamankinden Daha Önemli Olacak
İnsanlığın belirsizlik ortamında varlığını devam ettirebilmek için sırtını dayadığı en önemli araçlardan birinin takımdaşlık olduğunu biliyor muydunuz? Bugüne baktığımızda da, VUCA Dünyası’nın sunduğu belirsizlik ortamının insan doğasındaki bu temel konuyu daha da önemli kıldığını görüyoruz. Bu konuşmamda takımdaşlık konusunu bilimsel olarak ele alıyor; belirsizlik ortamında ayakta kalabilen, değişkenlere daha hızlı adapte olabilen ve yılmayan takımların özelliklerini gözler önüne seriyorum.
Makale Önerisi: https://hbrturkiye.com/blog/2020-takimdaslik-yili-olacak

Belirsizlik Ortamında İnsan Faktörü
Bu konuşmamız, her sene ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz ve raporu ilgili yılın Harvard Business Review Türkiye Kasım ayı sayısında yayımlanan İş Dünyasının Konfor Alanı Araştırmamızı baz alıyor. Çalışmamız her sene güncellenen verilerle mevcut konjonktürü göz önüne alıyor ve kurumların;
Adaptasyon kabiliyetlerini nasıl artırabileceklerini,
Hedefler doğrultusunda harekete geçişi nasıl kolaylaştırabileceklerini,
Değişim/dönüşüm süreçlerinde yaşanan dirençleri nasıl kırabileceklerini,
Kısacası Konfor Alanlarının Dışına çıkabilen bir organizasyonu nasıl tasarlayabileceklerini ortaya koyuyor.

Hayaller ve Konfor Alanı İkilemi: Atlantik Okyanusu Geçişi
Her insanın hayalleri, hedefleri vardır. Ancak, birçoğumuz bu hayallerin üzerine gidemeyiz ve onları zihnimizdeki kütüphanenin ücra bir köşesine tozlanmak üzere bırakırız. Neden derseniz, baş rolde konfor alanı psikolojisinin olduğunu net şekilde söyleyebiliriz. Emre Başkan, 2013 yılında yelkenli bir tekne ile gerçekleştirmiş olduğu Atlantik Okyanusu seyahati üzerinden, neden konfor alanlarımızın bir hayalimizi gerçekleştirme sürecindeki en büyük düşmanımız olduğunu anlatıyor.

Emre Başkan (Comfort Zone Master®) dünyayı konfor alanlarının dışına çıkabilenlerin değiştirebileceğine inanan, kendini kurumları ve insanları harekete geçirmeye adamış bir öğretim görevlisi, danışman, araştırmacı, girişimci ve denizci.
Saint-Joseph Lisesi’ni bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden yüksek onur derecesiyle mezun oldu. 2012 yılında Sabancı Üniversitesi-M.I.T. ortaklığı ile yürütülen Executive MBA programını tamamladı. Bu kapsamda, M.I.T.’nin Global Leadership and Innovation modülüne dahil oldu.
Kurumsal hayatına Anadolu Grubu’nda MT olarak başlayan Başkan, Holding bünyesinde stratejik finans, iç denetim, iş geliştirme ve insan kaynakları bölümlerinde çalıştı. İnsan Kaynakları sürecinde performans ve kariyer yönetimleri sistemlerini kuran ekibin bir parçası olarak çalışan Başkan, Anadolu Efes’in Pazarlama Yöneticiliğine atandı. Ancak, sektördeki reklam yasaklarını fark ederek Pazarlama’dan önce kendisini Satış alanında geliştirmesi gerektiğini düşündü. Genel Müdür’ü ile görüşerek pozisyonunu Satış Temsilciliğine düşürdü ve Türkiye’nin İstanbul, Konya, Kayseri, Antalya gibi bölgelerinde ve KKTC’de çalışma fırsatı buldu. Kendisini satış alanında geliştirdikten sonra Anadolu Efes’in pazarlama direktörlüklerinde görev aldı. Kurumsal kariyeri boyunca 6 farklı disiplinde olmak üzere toplam 13 departmanda çalışma şansı bulan Başkan, bunu mültidisipliner yaklaşımını destekleyen en büyük şansı olduğuna inanıyor.
Hayatı boyunca iş dünyasındaki konfor alanı psikolojisi üzerine araştırmalar yapan Başkan, 2014 yılında Azor Brand & People Solutions adlı danışmanlık firmasını kurdu. Cozmo® (Comfort Zone Model for Business) modelini geliştirdi. Bugün, Türkiye’de tescil süreçleri tamamlanan, yurt dışında ise tescil aşamasının sonuna gelinen bu modeli kullanarak Strateji, Marka ve İnsan yönetimi alanlarında özgün çalışmalar gerçekleştiriyor. Başkan’ın Azor çatısı altında her sene Türkiye çapında gerçekleştirdiği İş Dünyasının Konfor Alanı Araştırması Harvard Business Review Türkiye dergisinde yayımlanıyor.
İlkokul zamanlarından itibaren girişimcilik örnekleri sergileyen Başkan, Azor dışında girişimcilik ekosisteminin de bir parçası. Hali hazırda tarım ve dijital alanlarda girişimleri mevcut. Diğer yandan, Galata Business Angels bünyesinde girişimcilere mentorluk yapıyor. Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi kurumlarda her sene girişimcilik sınıflarında davetli eğitmen olarak “Girişimcilik ve Konfor Alanı” üzerine dersler veriyor ya da değerlendirme aşamasında jüri üyeliği yapıyor.
Eğitim konusunda da aktif olan Başkan, Bahçeşehir Üniversitesi MBA Programlarında “Modern İş Dünyasında İnsan Odaklı Yönetim” ve “Liderlik Gelişimi” gibi dersler veriyor. Ayrıca, İstanbul Bilgi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Danışma Kurulu Üyeliğine de devam ediyor.
Bu yoğun tempoyu denizlere olan tutkusuyla dengeleyen Başkan, yelken sporunun onu konfor alanının dışına çıkaran bir unsur olarak görüyor. Öyle ki; 5 sene lisanslı sporcu olarak yarıştıktan sonra 2013 yılında 3 kişilik bir ekiple Atlantik Okyanusu’nu geçti. Bu seyahat sonrasında hayaller ve konfor alanı ikilemi üzerine TEDx Bahçeşehir’de bir konuşma yaptı. Bunu takip eden süreçte, kurumların sınıf ortamında aldıkları eğitimleri deniz ortamına taşıdı ve uluslararası ödüle sahip bir workshop sistemi geliştirdi.
Son olarak Başkan’ın size kısa bir mesajı var: “Konfor alanlarımızın dışına çıkmazsak değişemeyiz. Değişemezsek, geleceğin bir parçası değil, sadece izleyicisi olabiliriz!..”

Comfort Zone Master® (E/W)
Amacı
İnsanı en doğru şekilde anlayan, değişim/ dönüşüm süreçlerinde ve spesifik projelerde kitleleri sürükleyebilen takımlar oluşturmayı amaçlar.
Farkı
Nörobilim, hormonlar ve konfor alanı psikolojisi gibi bilimsel gerçekler üzerine kurgulanmış olup, uygulama ve örnekleriyle katılımcıların konuyu içselleştirme sürecini kolaylaştırır.

Konfor Alanlarımızın Dışına Çıkıyoruz (W)
Amacı
Hedef kitlenin harekete geçiş süreçlerini kolaylaştırabilecek çözümler üretmeyi amaçlar.
Farkı
Cozmo® metodolojisiyle hedef kitlenin konfor alanı haritasını çıkartılır. Katılımcıların harekete geçiş süreçlerini zorlaştıran ve kolaylaştıran öğeler tespit edilir. Çıktılar hakkında detaylı bir rapor hazırlanır.

VUCA Dünyası’nda İnsan ve Değer Odaklı Liderlik (E/W)
Amacı
Lider insanlara ilham vererek onları harekete geçirir. Bu çalışmamız liderlerin/lider adaylarının insanı en doğru şekilde tanımasını ve özgün bir liderlik yaklaşımı geliştirmelerini hedefler.
Farkı
VUCA Dünyası’nın hem liderler hem de liderlik edilen kitleler üzerine etkileri nörobilim ve konfor alanı psikolojisi bazında incelenir. Azor’un ülke çapında gerçekleştirdiği araştırma baz alınarak liderlerden beklentiler paylaşılır.

VUCA Dünyası’nda İnsan ve Değer Odaklı Yönetim (E/W)
Amacı
Liderlik potansiyeli yüksek olmayan kişilerin yönetsel becerilerini geliştirmeyi hedefler.
Farkı
Katılımcılara nörobilim ve konfor alanı psikolojisi gibi dalların ışığında yönetim toolkit’i sunulur. Yönetim araçları uygulamalarla pekiştirilir.

VUCA Dünyası’nda İnsan ve Değer Odaklı Strateji (E/W)
Amacı
Hem müşterileri hem de çalışanları harekete geçirerek fark yaratacak stratejiler oluşturmanın modern yöntemlerini iş dünyasından örneklerle sunmayı hedefler.
Farkı
Nörobilim ve konfor alanı psikolojisi gibi yaklaşımların da desteği ile modern stratejik yaklaşımların uygulanarak özümsenmesini sağlar. Çıktılar sadece kurumlarda değil, departmanlarda da uygulanabilir.

İnsan ve Değer Odaklı Satış (E/W)
Amacı
Modern yaklaşımlarla satış alanına yepyeni bir bakış açısı sunmayı, satış ekiplerinin müşterilerini çok daha iyi anlayabilmelerini ve yönetebilmelerini sağlamayı amaçlar.
Farkı
Nörobilim, satın alma kararlarımızın çok büyük bir kısmını duygularımızla verdiğimizi ortaya koyuyor. Bu alanın bizlere sağladığı tekniklerle, müşterilerin duygularını daha iyi yönetebilmek için yöntemler sunulmaktadır.

Kutunun Dışında, Yenilikçi Düşünme (E/W)
Amacı
Kutunun dışında düşünme ve yaratıcılık yolunda kolaylıkla hayata geçirilebilecek yöntemler sunmayı amaçlar.
Farkı
İnsanın yaratıcılığını olumlu ve olumsuz etkileyen faktörler nörobilimden destek alınarak paylaşılır. Bu farkındalık oluşturulduktan sonra, uygulamalı egzersizlerle yenilikçi düşünme sürecinde kullanılabilecek yöntemler sunulur.

Cozmo® for Training (W)
Amacı
Modern eğitim tekniklerini kullanarak eşsiz bir uygulama deneyimi yaşatmayı ve mercek altına alınan konunun akılda kalıcılığını artırmayı hedefler.
Farkı
Sınıf ortamına ek olarak, yarış yelkenlilerinde gerçekleştirilmektedir. Bu ödüllü workshop’umuz özellikle VUCA Dünyası’nda takımdaşlık, liderlik, strateji ve iletişim çalışmalarında kullanılmaktadır.

Özel Tasarım Eğitimler/Workshoplar
Amacı
İş ortağımızın amaçlarına uygun en verimli çözümleri tasarlamayı amaçlar.
Farkı
Tam gün veya yarım günlük versiyonlar halinde katılımcılara ilham veren içerikler sunulur. (Örneğin; Endüstri 4.0, Toplum 5.0, Zihin Haritaları, Hitabet Sanatı, vb.)

Medya Galerisi

  • Banner

Mirador ile Fark Yaratan Konuşmalar

Bu konuşmacı ile sorularınız mı var? Hemen bize ulaşın, en kısa sürede yanıtlayalım.

Benzer Konulardaki Diğer Konuşmacılar

image
Özkan Zere
Yazar, Düşünür, Konuşur, Dinler
image
Emre Buga
Ana Haber Sunucusu, İletişim Eğitmeni, Moderatör
image
Refika Birgül
Yemek Yazarı, Youtuber, TV Programcısı