Dr. Mevlüt Çetinkaya
Dr. Mevlüt Çetinkaya

Dr. Mevlüt Çetinkaya

EXCLUSIVE
  • Ekonomist, Araştırmacı Yazar, Analist
Konuşma Yaptığı Diller
  • Türkçe

Ekonomi ve Finans
Covid-19 Sonrası Yaratıcı Yıkım Geliyor. Yeni A-normale Hazır mıyız?
Değişim ve Dönüşümü Anlamak
Normal, Yeni Normal, Yeni A-normal
Shumpeter Yaratıcı Yıkım
1785’den Günümüze Yaratıcı Yıkım Dalgası
Yaratıcı Yıkımın Sektör Gelişimi
Yenilik Dalgası
Yaratıcı Yıkımın Sektörel Gelişimi
Yaratıcı Yıkım Toplumsal Bütünün Ekonomik Politik sosyal ve Kültürel Bütün Alanları Etkiliyor
Yeni Normal
Tedarik Zincirinde: Yerel ve yakınlaşma
Uluslararası Ticarette: Korumacılık
Yerli Üretim öncelikli
Uzaktan çalışma: İş seyahatlerinde azalma ve yeni ofis düzeni
Yeniden yeni devletçilik: gözetim, denetim, her alana müdahale
Sosyal Mesafe
Cinsiyet rollerinde değişim: Eve erkek eli değdi.
Türetim-procumer-ekonomisi
Dayanışma
Covid-19’da Ne Oldu
Dünya Ekonomisine Etkisi
Türkiye Ekonomisine Etkisi
Covid-19 Sonrası ve Yarına Hazır Olmak İçin: Dünya ve Türkiye Ekonomisinin Analizi
Dünya ekonomi 2008 finansal krizinden sonra köklü bir değişim ve dönüşüm geçirmektedir. Bu süreçte; küresel düzeyde ekonomik büyüme ve ticaret senkronize bir şekilde yavaşlıyor, ticaret arenasında güç savaşları hız kesmiyor, ekonomik güç batıdan doğuya kayıyor, mal- para dengesinde uçurum açılıyor, demografi ve tüketici davranışları değişiyor, sürdürülebilirlik kurumsal düşünce düzeyinden firma ölçeğinde uygulamaya geçiyor, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan yeni dünya düzenin kurumları ve kuralları yeniden şekilleniyor,
Covid-19 ile bu süreçler yeni bir ivme kazanıyor, küresel ekonomi tarihi bir dönemeçten geçiyor.
Bu koşullarda Türkiye ekonomisinin temel eğilimlerini ortaya koyup analizini yaparak, artan belirsizlik ortamında nasıl yol alınabileceğine ışık tutuyoruz. Seçilmiş öncü göstergelerle ekonomiye ilişkin öngörüde bulunmanıza katkı sağlıyoruz. Türkiye ekonomisine ilişkin verilere ulaşmanız için seçilmiş ulusal ve uluslararası internet kaynaklarını paylaşıyoruz.

SUNUM İÇERİĞİ
Küresel Ekonomisinde Temel Eğilimler
Reel Ekonomi ile Finans Ekonomisi Arasındaki Uçurum Açılıyor.
Dünya Ekonomisinde Ticaretinin Payı Azalarak Artıyor
Dünya Ekonomisi Senkronize Yavaşlıyor
Küresel borçlar, Hasılanın Üç Katını Aştı
Yerli Üretim Yeniden Keşfediliyor, Korumacılık Giderek Ağırlık Kazanıyor
Küresel Ticaret Arenasında kur, ticaret ve teknoloji Savaşı Yaşanıyor
Doğrusal Ekonomi Çöktü, Çıkış Döngüsel Ekonomide
Küresel Gelir Dağılımı Bozuluyor
Demografi ve Tüketici Davranışı Değişiyor
Gelişmiş Ülkeler Teknoloji Üretiminde, Gelişen Ülkelerde Teknoloji Tüketiminde Hızla İlerliyor
Covid-19 Tedarik Zincirini Yeniden Biçimlendiriyor
2008 Küresel Finans Kriziyle Başlayan Parasal Genişleme Covid-19 ile Pik Yapıyor
Covid-19 Dalgaları ve Ekonomilerin Çıkış Farklılaşıyor: Çıkışta Bütün Harflere Yer Var
En Önemli Küresel Risk Sıralamasında Pandemi Başa Geçiyor,
Yeni Beceri: Artan Belirsizlikte Yol Almak
Türkiye Ekonomisinde Temel Eğilimler
Makro Ekonominin İşleyişi ve Analizi
Temel Ekonomik Göstergelerin Gelişimi ve Ekonomi Politikasında Değişimin İzleri
Türkiye’de Enflasyon, Faiz, Sıcak Para, Döviz Kuru ve Büyüme
Yüksek Faiz, Düşük Döviz Kuru, Sıcak Para, Büyüme Sarmalı ve Analizi
Açık Ekonomide Üç Köşeli Açık: Bütçe, Tasarruf ve Cari Açık Arasına Sıkışan Türkiye
Türkiye Orta Gelir Tuzağında Çıkamıyor
Dış Borçların Gelişimi ve Analizi
Öncü Göstergelerle Türkiye Ekonomisinde Öngörüde Bulunmak
Türkiye Ekonomisi İçin Seçilmiş Göstergeler: Gecikmeli, Eşzamanlı, Öncü Göstergeler
Sektörlere Göre Banka Kartı ve Kredi Kartı Harcamaları
Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri
Fiyat Değişimleri
Reel Kesim ve Tüketici Güven İndeksi
İktisadi Yönelim Anketi
TCMB Beklenti Anketi
Haftalık Ekonomik Koşullar Endeksi
Türkiye Ekonomisi İçin Hesaplanan Bileşik Öncü Göstergeler Endeksi
Türkiye Ekonomisine İlişkin Verileri İzlemek İçin Ulusal ve Uluslararası Kaynak Önerisi
Küresel Ticaret Arenasında ABD Çin Hegemonya Savaşı Dünya ve Türkiye Ekonomisine Yansımaları
Serbest Ticaret ve Korumacılık Ekseninde Ticaret Savaşı
Küresel Ticaret ve Büyüme
ABD’nin Başlattığı Modern Ticaret Savaşlarının Tarihi ve Gelişimi
ABD’nin Başlattığı Ticaret Savaşının Gerekçeleri
Ticaret Savaşı Neden Demir Çelik, Alüminyum ve IT ürünlerinde başladı.
Demir Çelik yatırım ve savunma sanayi için stratejik sektör
IT Sektörü: Katma değeri en yüksek ve Savunma sanayi için stratejik sektör
Yükselen Güç Çin’in Yerleşik Güç ABD’ye Meydan Okuması
Ticaret Savaşında Time-Table: Karşılıklı Restleşme Devam Ediyor.
Ticaret Savaşının Ekonomik Etkileri
Ticaret Savaşında Kaybedenler ve Kazananlar
Dünya ve Türkiye ekonomisine yansımaları
Türkiye Demir Çelik ve alüminyum sektörüne yansımaları
Sonuç yerine Çıkarımlarımız

Kuşaklar Boyu Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin Döngüsel Ekonomi – Plastik Sektörü
Döngüsel Ekonomi için çok sayıda tanım yapılmaktadır. Döngüsel ekonomi genellikle; kıt kaynakların etkin kullanımı, üretilen ürünlerden olabildiğince uzun süre yararlanılması, atıkların en aza indirilmesi ve ürünlere yaşam döngüsü boyunca değer yaratma süreci olarak değerlendirilmektedir. Biz, döngüsel ekonomiyi farklı bir analiz yönetimiyle inceleyip ona uygun yeni bir tanım getiriyoruz. Bize göre döngüsel ekonomi; doğanın düzenini, dengesini ve döngüsünü gözeterek; kaynakların günümüz ve gelecek kuşakların ihtiyacını karşılayacak şekilde sürdürülebilir kullanılmasıdır.
Dünya uzun süre kaynakları hor kullandı. Döngüsel ekonomi yaklaşımı kaynak kullanımında ve ürünlerin yaşam döngüsünde değer yaratıcı köklü bir değişim ve dönüşüm getiriyor. Toplumsal bütünün ekonomik, politik, sosyal, kültürel ve teknolojik tüm alanlarına dokunuyor.
Kuşaklar boyu sürdürülebilir bir yaşam içim döngüsel ekonomi perspektifinde kaynak kullanımına yeni bir bakış açısı getiriyoruz. Kaynakları, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılamalarına ödün vermeden şimdiki neslin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kullanmak. Bunun için gelecek kuşaklara yüklediğimiz maliyetleri geri almak ve ödünç aldığımız refahı da geri vermek zorundayız.
Türkiye’de döngüsel ekonomiye genellikle sürdürülebilirlik, çevre, geri dönüşüm, sıfır atık gibi kısmi analiz ve dara bir çerçeveden bakılıyor. Oysa döngüsel ekonomi bu işleri yanında değer yaratan bütüncül bir bakış açısını gerektiriyor. Biz bu sunumda döngüsel ekonomiye yeni boyutlar katıyor, bütüncül bir yaklaşımla sektörlere özel analizleri paylaşıyoruz
SUNUM İÇERİĞİ
Döngüsel Ekonomi
Neden Döngüsel Ekonomi
Dünyamız Dönüşüyor
Doğrusal Ekonomiden Döngüsel Ekonomiye Geçiş
Döngüsel Ekonomi Yaklaşımı
Döngüsel Ekonomide 10 R Modeli ve Aralarındaki İlişki
Döngüsel Ekonomide Yenilenmeye Katkımız: 10. R “Re-value” Yediden Değer Yaratma
Döngüsel İş Modeli
Paylaşım Ekonomisi
Döngüsel Ekonominin Toplumsal Boyutları
Döngüsel Ekonomi Geleceği Yeniden Tasarlamak
Döngüsel Ekonomi Düşünce ve Düzenlemelere Tarihsel Bir Bakış
Döngüsel Ekonominin Yararları
Plastik ve Bio Bazlı Ürünler
Petrokimya Geniş Bir Girdi Yelpazesine Sahip
Petrol ve Değer Zinciri
Dünyada plastik Üretimi Tüketimi ve Kullanım Alanları
Fosil ve Biyo-bazlı Kimyasalların Üretimi Termodinağinin Karşılaştırılması
Bio Bazlı Plastiklerin Üretimi, Tüketimi ve Kullanım Alanları
Fosil ve Biyobazlı Plastiklerin Bozunurluk Koordinatı
Biyobazlı ve polimer bazlı plastiklerin karşılaştırması
Negatif Ayrımcılık
Plastiklerin Vazgeçilmezliği
Fosil ve Biyobzalı Plastiklerin Yaşam Döngü Analizi
Plastik ve Alternatif Ürünlerin Yaşam Döngü Analizi Sonuçları: Plastikler daha çevresi
Plastik Sektörü ve Döngüsel Ekonomi
Plastikler Neden Hedefte:
Plastikler İçin Döngüsel Ekonomi Yaklaşımı
Plastikler İçin Döngüsel Ekonomi: Uçtan uca geri dönüşüm değer zinciri
Hammaddeden ara ürüne, ara üründen tüketiciye dokunan çözümler
AB Modeli ve Uygulamaları
Birleşmiş Milletler Yol Haritası
Türkiye’nin Konumu

 

Uzmanlık Alanları
Ekonomi
Ticaret Savaşları
Petrol-Petrokimya–kimya ve plastik sanayi (upstream den downstream’e)
Sanayileşme Stratejisi
Uluslararası Ticarette Korumacılık
Dünya ve Türkiye Ekonomisi Analizi
Toplumsal Sorunlara Entegre Sistemler Yaklaşımı (*) Bu bölümü açıklama yöntemim aşağıda açıklandı.

İlgi Alanları
Enerji
Dünya Ekonomisinde Yeni Trendler
Sanayi 4.0
Döngüsel ekonomi
Sürdürülebilirlik ve Çevre

Sivil Toplum Kuruluşlarındaki Görevleri
Ege İhracatçılar birliği (EİB) Demir ve Demir Dışı Metaller Yönetim Kurulu Üyesi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegesi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Plastik Meclis Üyesi
Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Danışma Kurulu Üyesi
Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Kurucu Üyesi
EDEKATAŞ Yönetim Kurulu Üyesi

Başarı ödülleri
1993 yılında İstanbul Ticaret Odasının açmış olduğu “Türkiye’nin Dış Ekonomik İlişkilerindeki Temel Öncelikleri ve Politikaları Neler Olmalıdır” konulu inceleme yarışmasında birincilik ödülü,
1994 yılında İstanbul Ticaret Odasının açmış olduğu “Türkiye’de Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Üretimi Nasıl Yaygınlaştırılabilir” konulu inceleme yarışmasında Türkiye’de AR-GE ve Teknoloji Üretiminin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Bütüncül Bir Yaklaşım isimli çalışmayla Yaşar Uysal ve İsmail Mazgit ile birlikte birincilik ödülü,
1995 Yılı “Geleneksel Milliyet Büyük Ödülleri-Ekonomi Ana dalı” yarışmasında “Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülkelerde İstikrar Programları ve Türkiye İçin Bütüncül Bir Yaklaşım”, konulu çalışma ile Yaşar Uysal ve İsmail Mazgit ile birlikte birincilik ödülü,
1996 yılı Emin Türk Eliçin Vakfı’nın açmış olduğu inceleme yarışmasında “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Sınıfsal Yapıdaki Dönüşümler ve Sınıfların Niteliğine Toplumsal Bütün Açısından Bir Yaklaşım” konulu çalışma Ahmet Okur ile birlikte birincilik ödülü almıştır.

Tarım, Sanayi, Bilgi Toplumu ve Toplumsal sorunlara entegre bütünsel yaklaşım
Tarım toplumunda yaşanmışlık
Sabanla tarla sürmeyi
Orakla ekin biçmeyi
Düvenle harman döndürmeyi yaşamak…
Sanayi toplumunda yaşanmışlık
Petrokimya gibi dev bir sanayide
İnşaat ve montajında çalışmayı
Fabrikayı devreye almayı star-up
İşletmede üretim yapmayı
Satış pazarlamada ürün satmayı yaşamak
Bilgi toplumunda yaşanmışlık
Sanayi 4.0’da
Dijitalleşme
Ekonomide yeni trendler
Toplumsal bütününün ekonomik boyutunda, tarım toplumundan sanayi toplumuna, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sancılı bir süreçtir. Ülkemizde bu süreçler, hem aşamalı hem de eşanlı olarak yaşanmaktadır. Aynı anda hem tarım, hem sanayi hem de bilgi toplumu özelliklerini eşanlı olarak görmek mümkün. Bu aşamaları yaşanmışlıkla içselleştirmek önemli bir ayrıcalık. Toplumsal sorunlara yaşanmışlık ve bütüncül, bilimsel bakış açısıyla analiz ederek çözümler üretmeye çalışıyoruz.

Kitap ve yayınlar
Çetinkaya Mevlüt, Erkan Hüsnü, Erkan Canan Uysal Yaşar, Şanlısoy Selim,
Başer Nuri Erkin ve Aydın Üzeyir, Türkiye İçin Bilgi Bazlı Sürdürülebilir Yenilikçi Sanayileşme
Stratejisi: Ege Genç İşadamları, Derneği, 2007 – 299 sayfa
Çetinkaya Mevlüt, Uysal Yaşar ve Mazgit İsmail, Türkiye’de Araştırma Geliştirme ve Teknoloji
Üretimi Nasıl Yaygınlaştırılabilir, İTO, Yayın No:1995-3, İstanbul, 1995.
Çetinkaya Mevlüt, Erkan Hüsnü, Yetkin Sabri, Uysal Yaşar ve Mazgit İsmail; TOPSES,
Toplumsal Sorunlara Entegre Sistemler Yaklaşımı: Ekonomik Alan, EGİAD, cilt:I, 996.
Çetinkaya Mevlüt, Erkan Hüsnü, Yetkin Sabri, Uysal Yaşar ve Mazgit İsmail; TOPSES,
Toplumsal Sorunlara Entegre Sistemler Yaklaşımı: Politik Alan, EGİAD, cilt:II,1996.

 

Medya Galerisi

  • Banner

Mirador ile Fark Yaratan Konuşmalar

Bu konuşmacı ile sorularınız mı var? Hemen bize ulaşın, en kısa sürede yanıtlayalım.

Benzer Konulardaki Diğer Konuşmacılar

image EXCLUSIVE
image EXCLUSIVE
Uğur H. Özmen
Stratejik Pazarlama ve İletişim Danışmanı
image EXCLUSIVE
Güneş Güner
Moda Stratejisti / Renk ve Giyim Uzmanı