Dr. Levent Buda
Dr. Levent Buda

Dr. Levent Buda

  • Tıp Doktoru, Homeopat, Homeopati Eğitmeni, Yazar
Konuşma Yaptığı Diller
  • Türkçe
  • İngilizce
  • Almanca

Sağlıklı Yaşam
Homeopati
Homeo-marketing
Üretiyoruz, ürünlerimizi satmak için pazarlamak şart. Hedef kitlemiz çok bileşenli bir denklem
gibi. Kafamız karışıyor. Bazen hedef kitlemizi tanımakta zorlanıyoruz. Ancak bu edindiğimiz
tecrübeler ve bilgilerle daha kolay. Farklı farklı insan tanıma yöntemleri pazarlama stratejileri
geliştirmek amacı ile kullanılabilir. Bunlardan birisi neden homeopati olmasın.
Homeopati yaklaşık 200 yıllık bir tıp sistemi. Bu sistemin içerisinde insan zihin ve fizik beden
olarak bir arada değerlendiriliyor. Her insanın doğal bir konstütisyonu ve bununda doğada bir
karşılığı mevcut. İşte bu bakış açısı ile insanların zihinsel konstütisyonu ve düşünce
sistematiği üzerinden yola çıkarak geliştirdiğim Homeo-marketing hedef kitle içerisindeki
kişileri ve hedef kitlenin topluca sistematiğinin anlaşılması için sizlere yardımcı olabilir.
Böylece sonuç olarak yeni pazarlama stratejileri geliştirmenize ve bunların kullanımı ile
başarılı sonuçlara imza atmanıza neden olabilir.
Homeopati nedir ve kurumsal hayatta kullanımı nasıldır?
Homeo-marketing kavramı nasıl gelişti?
Bir konstitüsyon nasıl incelenir ve zihinleri nasıl işler?
Türkiye pazarında önemli konstitüsyonlar ve pazarlama stretejilerine etkileri
Sektörlere göre önemli konstitüsyonlar

Takım Oluşturma ve Personel Seçimi
Kurumsal yaşamda başarı geliştirilen sistem ile yakından ilişkilidir. Sistemler çalışanlardan
oluşur ve insan faktörü bütün sistemi ilgilendirir. Sistemin her üyesi öncelikle bir bireydir ve
kendi zihin yapısı ve düşünce sistematiği ile bütün sistemi dolayısı ile çalışma ortamını etkiler.
Motivasyon çalışma ortamı, bireysel ilişkiler ve sistemin düzgün işleyişi ile olur ve sonuç
verimliliktir. Böylesi bir durumda doğru pozisyona, doğru kişiyi yerleştirmek ve o kişiden
verim beklemek kurumsal yaşamın gerekliliğidir.
Homeopati yaklaşık 200 yıllık bir tıp sistemi. Bu sistemin içerisinde insan zihin ve fizik beden
olarak bir arada değerlendiriliyor. Her insanın doğal bir konstütisyonu ve bunun da doğada
bir karşılığı mevcut. İşte bu bakış açısı ile insanların zihinsel konstütisyonu ve düşünce
sistematiği üzerinden yola çıkarak doğru pozisyon için doğru insan mantığı ile personel seçimi
ve takım oluşturmada homeopati çok yardımcı olacak bir bakış açısıdır. Bu konuşmada
homeopatinin size yardımcı olabilecek püf noktalarını bulabileceksiniz.
Homeopati nedir ve kurumsal hayatta kullanımı nasıldır?
Pozisyona uygun eleman seçimi için gerekli alt çalışmayı yapıyor muyuz?
D.I.S.C Analizi ve Homeopati
Hazırladığımız profile uygun konstitüsyonu tanıma
Sık görülen çalışan konstitüsyonları ve tanıma ipuçları
Takım oluşturmada homeoptik konstitüsyonları kullanabilmek

Mindfulness
Kelime anlamı olarak bulunduğumuz anda hem fizik bedenimizin, hem de zihinsel ve bilinç
düzeyinde duygu ve düşüncelerimizin ve ayrıca çevremizin farkında olmak anlamına gelir.
Uygulanan teknikler ile hem bireysel iyiliği, hem de çevre sağlığını hedefler. Bu yüzden
bireylerin iyiliği ile gelen sistem, iş yeri, toplum sağlığı nihai hedeftir.
Bugün sağlık felsefelerinin geldiği nokta bunu sağlayabilecek sistemin integratif tıpta mevcut
olduğudur. Bu yüzden yaklaşık 200 yıldan beri kullanılan ve bütünsel bir sağlık bilimi olan
homeopati insanı zihin ve fizik beden olarak çevresi ile bütünsel değerlendiriyor. Kişinin
kendini tanımasına, şikayetlerini, hislerini, duyularını değerlendirmesine yardımcı olacak
yöntemlerden birisi olarak homeopati mindfulness için mutlak değerlendirilmesi ve bilinmesi
gereken bir yöntemdir. Öğrenmek ise bireysel sağlıktan yola çıkan ve bütünün sağlığına
ulaşma hedefi için bir mihenk taşı olacaktır.
Homeopati nedir ve kurumsal hayatta kullanımı nasıldır?
Mindfulness ve homeopatinin ilişkisi
Homeopati konstitüsyon bilgisi ve farkındalık ilişkisi
Farkındalık yükselince ne değişir?

Wellness
1961 yılında ilk kez Dr. Halbert L. Dunn tarafından kullanılan Wellness kelimesi Türkçe’de
esenlik anlamına gelir. Dr. Dunn wellness’i zihinsel ve fiziksel esenliği (sağlık) geliştirmeyi ve
bunu sürdürebilirlik içinde yürütme çabası gerektiren yaşam süreci olarak görmüştür.
Wellness, yaşam kalitesini artırmak için sorumluluk almakta ilk ve öncelikli seçimdir. Sağlıklı
yaşam biçimi, bilinçli ve sağlıklı kararlar almakla başlar. İş böyle olunca wellness beden, beyin
ve zihnin iyi bir entegrasyonu olarak karşımıza çıkar. Böylece bireysel potansiyeller
maksimum seviyeye çıkar.
Bugün sağlık felsefelerinin geldiği nokta wellness’i sağlayabilecek sistemin integratif tıpta
mevcut olduğudur. Bu yüzden yaklaşık 200 yıldan beri kullanılan ve bütünsel bir sağlık bilimi
olan homeopati insanı zihin ve fizik beden olarak çevresi ile bütünsel değerlendiriyor. Kişinin
kendini tanımasına, şikayetlerini, hislerini, duyularını değerlendirmesine yardımcı olacak
yöntemlerden birisi olarak homeopati wellness için mutlak değerlendirilmesi ve bilinmesi
gereken bir yöntemdir. Öğrenmek ise bireysel sağlıktan yola çıkan ve bütünün sağlığına
ulaşma hedefi için bir mihenk taşı olacaktır.
Wellness nedir ve alt birimleri nelerdir?
Homeopati nedir ve kurumsal hayatta kullanımı nasıldır?
Wellness ve homeopatinin ilişkisi
Homeopati konstitüsyon bilgisi ve wellness ilişkisi
Wellness yükselince ne değişir
İyi Olmak: Wellness
Devam Eğitimleri:
Düşünce Değişimi
İlk af eden sen ol
Arada bir uzaklaş
İşler ya da çöpler

Sağlıklı Beslenme
Beslenmek günlük rutinimizi sağlayabilmek için olmazsa olmaz koşul. Bütün hareketlerimizi
yapacak enerjiyi sağlayabilmek için beslenmek ve yediklerimizi düzgün sindirmek zorundayız.
İş böyle olunca doğru beslenmeyi bilmek sağlığımızı koruyabilmek adına çok önemli. Peki
yediklerimiz zihnimizi nasıl etkiliyor, ya da daha önemlisi zihnimiz beslenmemizi nasıl
etkiliyor?
Yaklaşık 200 yıldan beri kullanılan ve bütünsel bir sağlık bilimi olan homeopati insanı zihin ve
fizik beden olarak çevresi ile bütünsel değerlendiriyor. Kişinin kendini tanımasına,
şikayetlerini, hislerini, duyularını değerlendirmesine yardımcı olacak yöntemlerden birisi
olarak homeopati beslenme alışkanlıklarımıza da etkisi olan bir konstitüsyon bilgisini bize
sunuyor. Ayrıca Mikrobiata’nın bizim beslenmemizde ve zihnimizin çalışmasında etkileri
nelerdir?
Beslenme anlayışımızın farkına varmak
Mikrobiata nedir ve sağlığımıza etkileri nelerdir?
Homeopati konstitüsyon bilgisi nedir ve beslenmemizi nasıl etkiler?
Kendimize uygun sağlık beslenme rejimini nasıl düzenleriz?
Gıda üretimi ve hazırlama tekniklerinin tanınması ve sağlığa etkileri

Kişisel ve Kurumsal Gelişim
Burn-out ya da Tükenmişlik Sendromu
Günümüzde yeni gelişmiş bir kelime Tükenmişlik Sendromu. Ancak çalışma ve günlük hayatı
olumsuz etkileyen bir kavram. Yatırım yapılmış onlarca elemanı kötü etkileyerek işgücü,
motivasyon kayıplarına ve iş kazalarına neden oluyor. Genellikle hekim hekim gezen bu
kişiler ne yazık ki bir türlü eski hallerine dönemiyorlar, bir bakıyorsunuz bir gün kurumsal
hayatı bırakıp, çekip gidiyorlar. Yapılan onlarca yatırım da boşa gidiyor.
Konvansiyonel hekimlik bu konuda henüz kurumsal ihtiyaçlara ne yazık ki cevap veremiyor.
Çünkü Tükenmişlik Sendromunda multi-disipliner bir yaklaşım gerekli. Bütünsel olarak olaya
bakan integratif tıp şemsiyesi altında homeopati bu konuda multi disipliner bir yaklaşım
sunar. Böylece alınan danışmanlık ile kişi hem zihinsel olarak, hem de fiziksel olarak eski
sağlığına dönebilir.
Bu konuşmada iş yerinde ve çevremizde Burn-out Semptomları gösteren kişiyi nasıl tanırız,
yardımcı olmak için o kişiye nasıl yol gösterebiliriz, iş yeri ortamını nasıl koruyabiliriz, verimi
ve toplam motivasyonu nasıl artırabiliriz’in cevaplarını şirketin ortak değerleri içinde
arayacağız ve birlikte geliştireceğiz.
Burn-out nedir? Nasıl tanınır?
Homeopati nedir ve Burn-out alanında nasıl etkili olur?
Burn-out görülme olasılığı yüksek konstitüsyonları tanımak
Burn-out oluşmaması için ve oluştuktan sonra yapmamız gerekenler

Stres Yönetimi
Stres günlük yaşamımız dahilinde en çok kullandığımız sözcük ve belki de maruz kaldığımız
durum. Ancak stres bir yandan bizi kötü etkilerken diğer yandan da bir motivasyon aracı. Bu
anlamda stresin doğru yönetilmesi bizi başarı ve mutluluğa götürecek önemli araçlardan
birisi. İş böyle iken stresin doğru yönetilmesi bizi bireysel hastalıklardan koruyabileceği gibi,
bizi iş hayatı da dahil olmak yaşamda güzel yerlerde konumlandırabilir. Böylece kurumsal
ortam sağlığı artar ve mutlu çalışma ortamları içerisinde başarı tetiklenir.
Bugün sağlık felsefelerinin geldiği noktada stres yönetimini sağlayabilecek sistemin integratif
yöntemlerde mevcut olduğudur. Bu yüzden yaklaşık 200 yıldan beri kullanılan ve bütünsel bir
sağlık bilimi olan homeopati insanı zihin ve fizik beden olarak çevresi ile bütünsel
değerlendiriyor. Kişinin kendini tanımasına, şikayetlerini, hislerini, duyularını
değerlendirmesine yardımcı olacak yöntemlerden birisi olarak homeopati stres yönetimi için
mutlak değerlendirilmesi ve bilinmesi gereken yöntemlerden birisidir. Öğrenmek ise bireysel
sağlıktan yola çıkarak bütünün sağlığına ulaşma hedefi için bir mihenk taşı olacaktır. Böylece
hem kişisel, hem de kurumsal başarıyı geliştirecektir.
Stres nedir ve nasıl tanımlanır?
Duygu okur-yazarlığı nedir ve nasıl gelişir?
Homeopati nedir ve kurumsal hayatta kullanımı nasıldır?
Stres yönetim teknikleri nelerdir ve nasıl kullanılırlar?
Homeopati konstitüsyon bilgisi ve stres yönetimi ilişkisi ve kullanımı
Stres yönetilince ne değişir?
Devam Eğitimleri:
Düşünce Değişimi
İlk af eden sen ol
Arada bir uzaklaş
İşler ya da çöpler

Kişisel Liderlik ve Farkındalık
Kişisel gelişim günümüzün en popüler konusu gibi dursa da aslında insanlık tarihinin en
popüler konusudur. Kişisel gelişim ile uğraşan günümüz insanı ve bu alanda çalışan
profesyoneller için de en önemli sözcük farkındalık. Elbette bireysel farkındalık bireysel
gelişimimiz için çok önemli, ancak toplumsal gelişim ve liderlik ettiğimiz topluluklar için de bir
o kadar önemli. Çünkü birey hem kendisini, hem de içinde bulunduğu toplulukları farkında
oluğu özellikler ile tanıyor ve geliştirebiliyor.
Yaklaşık 200 yıldan beri kullanılan ve bütünsel bir sağlık bilimi olan homeopati insanı zihin ve
fizik beden olarak çevresi ile bütünsel değerlendiriyor. Kişinin kendini tanımasına,
şikayetlerini, hislerini, duyularını değerlendirmesine yardımcı olacak yöntemlerden birisi
olarak homeopati kişisel ve sosyolojik farkındalık için mutlak değerlendirilmesi ve bilinmesi
gereken yöntemlerden birisidir. Bireysel özelliklerimizi fark etmemizi sağlamak amacı ile
yazdığım “Yansıyan Kimlikler” kitabım üzerinden yola çıkarak bireysel özelliklerimizin kişisel
gelişimimize liderlik etmesini, böylece sosyal ve iş ortamındaki liderlik özelliklerimizin
gelişimini artırmak üzere hazırlanan bu eğitim ile homeopati bilinmesi bizi başarıya
götürecektir.
Kişisel liderlik nedir?
Duygu okur-yazarlığı nedir ve nasıl gelişir?
Homeopati nedir ve kişisel gelişimimiz için kullanımı nasıldır?
Homeopati konstitüsyon bilgisi kişisel gelişimimizi ve liderlik özelliklerimizi nasıl
etkiler?
Kişisel liderlik, liderlik özelliklerimizi nasıl etkiler ?
Kişisel gelişimin ve liderliğin, sosyal ve iş ortamına entegrasyonu

Kendini Yönetme (Öz Yönetim) Becerileri
Kişisel gelişim günümüzün en popüler konusu gibi dursa da aslında insanlık tarihinin en
popüler konusudur. Kişisel gelişim ile uğraşan günümüz insanı ve bu alanda çalışan
profesyoneller için de en önemli sözcük farkındalık. Elbette bireysel farkındalık bireysel
gelişimimiz için çok önemli, ancak toplumsal gelişim içinde bir o kadar önemli. Farkına
vardığımız özelliklerimizi bizim kendimizi yönetmemiz açısından da gerekli.
Yaklaşık 200 yıldan beri kullanılan ve bütünsel bir sağlık bilimi olan homeopati insanı zihin ve
fizik beden olarak çevresi ile bütünsel değerlendiriyor. Kişinin kendini tanımasına,
şikayetlerini, hislerini, duyularını değerlendirmesine yardımcı olacak yöntemlerden birisi
olarak homeopati kişisel ve sosyolojik farkındalık için mutlak değerlendirilmesi ve bilinmesi
gereken yöntemlerden birisidir. Bireysel özelliklerimizi fark etmemizi sağlamak amacı ile
yazdığım “Yansıyan Kimlikler” kitabım üzerinden yola çıkarak bireysel özelliklerimizin kişisel
gelişimimize liderlik etmesini, böylece sosyal ve iş ortamındaki öz yönetimimize katkı koymak
üzere hazırlanan bu eğitim ile homeopati bilinmesi bizi başarıya götürecektir.
Kendini Yönetmek nedir, bize ne gibi katkılar sağlar?
Duygu okur-yazarlığı nedir ve nasıl gelişir?
Homeopati nedir ve kişisel gelişimimiz için kullanımı nasıldır?
Homeopati konstitüsyon bilgisi kişisel gelişimimizi ve kendi öz yönetimimizi nasıl
etkiler?
Başka hangi yöntemler ile kişisel yönetim geliştirilebilir?
Kişisel yönetim yöntemlerinin sosyal ve iş ortamına entegrasyonu

 

1966 yılında İzmir’de doğan Dr. Levent BUDA, 1991 yılında Dokuz Eylül Ün. Tıp Fakültesinden mezun oldu. Ardından Urla Devlet Hastanesi, Çimentepe Sağlık Ocağı’nda (Sorumlu Hekim) olarak çalıştı.
2004-2007 Yıllarında Dokuz Eylül Ün. Mediko- Sosyal Merkezi Başhekimliğini yürüttü. Bu süreçte
Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı AB Eğitim projesini yürüttü
3 Öğrenci Şenliği organize etti
2 Ulusal Mediko-sosyal Merkezleri Sempozyumu organize etti.
Hacettepe Ün. İle ortak Gençlik Danışma Merkezi AB Projesi yürüttü.
2007-2011 yılları arasında TC. Karayolları 24. Bölge Kurum Hekimliği görevini yaptı.
2011 yılından beri 2007 yılında açtığı muayenehanesinde serbest hekim olarak çalışmaktadır. Muayenehanesinde homeopati uygulayan Dr. Levent BUDA, pek çok kurumsal ve kongre konuşması ve eğitimler vermektedir.

Mezuniyet Sonrası Eğitimler

İzmir Tabip Odası – Acil Sevis Hekimliği Ocak -Şubat 1992

İzmir Tabip Odası – İş Yeri Hekimliği Ocak 1996

İzmir İl Sağlık Md.– Kardio-pulmoner Resussitasyon Haziran 2000

DEU Aile Hekimliği ABD + İzmir İl Sağlık Md.

Eğitici Eğitimi (Formasyon) Şubat 2003

DEU Aile Hekimliği – Psikolojik Danışmanlık – İletişim Sanatı Nisan 2003

WissHom Avrupa Homeopati Enstitüsü – Homeopati 2003 – 2006

Elginkan Vakfı -Toplam Kalite Yönetimi 2004

İzmir İl Sağlık Md. – Aile Hekimliği Temel Eğitimi Şubat – 2007

Ege Ün. Eczacılık Fak. Fitoterapi – Mart – Nisan 2007

Neural Terapi IGNH 2006 – 2007

TODER – Ozon Tedavisi Nisan 2009

Avusturya Mikroimmun Terapi Derneği – Mikroimmun Terapi A Kursu Ekim 2010

Orthim – Schüssler Tuzları ve Yüz Teşhisi Mart – Mayıs 2010

Klasik Homeopati Derneği Dr. Renzo Galassi – Ortegaya gore Miasma Teorisi 28-29 Nisan 2012

Macar Homeopati Derneği – Alok Pareek 3 Gün 3 Organ Mayıs 2012

LMHI – Liga Medicorum Homeopathica Internationalis Homeopati Diploması

Integratif Onkoloji – MD Anderson Cancer Research Center – Houston ABD – Nisan 2016

Katılınan Kongreler ve Yapılan Sunumlar

2003 İzmir Diabet Günleri

2005 1. Medikolar Sempozyumu – İzmir – Organizasyon Komitesi – Sempozyum Sekreteri

2006 Homeopati A Kursu Eğitimcisi İzmir

2006 Aile Hekimliği Kongresi – Çeşme – Homeopati nedir? Sunum

2006 IKGV – AWO Deneyim Paylaşımı Toplantısı – Almanya – Üreme Sağlığı Eğitimi

2006 WHO- BZgA – Almanya – Multikültürel Avrupada Gençler için Üreme Sağlığı Eğitimi Nasıl olmalı? Sempozyum – Davetli Katılımcı

2006 2.Medikolar Sempozyumu – Hacettepe Ün. Ankara Üreme Sağlığı Eğitiminin Sonuçları – Sunum

2007 Celebrating Homeopathic Links – Homeopati Kongresi Heidelberg – Almanya

2007 Homeopati A – B Kursu Eğitimcisi

2007 Homeopatik Ağrı Tedavisi – Karlsruher Homeopati Günleri – Girit -Yunanistan

2008 Akdeniz Ün. Aile Hekimliği ABD Antalya – Aile Hekimliğinde Homeopatik Tedaviler Eğitimci

2008 LIGA Medicorum Homeopathica Internationalis – Dünya Homeopati Kongresi Ostende – Belçika

2009 1. Aile Hekimliği Kongresi – Çeşme – Homeopati nedir? Sunum

2009 Ulusal Homeopati Kongresi Bingen – Almanya

2009 43. Tıp Haftası Baden Baden – Almanya

2010 2.Aile Hekimliği Kongresi – Antalya – Tamamlayıcı Tıp Kursu Organizasyon Komitesi Başk. – “Tamamlayıcı Tıp nedir ve hangi dalları kapsar?”; “Fitoterapi nedir, nasıl kullanılır?”; “Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Homeopatik tedavi yaklaşımları” Work-Shoplarının hazırlanması ve uygulanması

2010 Internasyonal Ozon Tedavisi Kongresi – İstanbul

2010 Internasyonal Neural Therapi Kongresi – İstanbul “Baş Ağrılarına Homeopatik Yaklaşım” Sunum

2010 Ulusal Herget Sempozyumu – Kuşadası “Homeopati nedir?” Sunum

2010 44. Tıp Haftası Baden Baden – Almanya

2011 45. Tıp Haftası Baden Baden – Almanya

2012 Ulusal Homeopati Kongresi Freiburg – Almanya

2012 46. Tıp Haftası Baden Baden – Almanya

2013 Genel Tıp Kongresi – Kuşadası – “Homeopati nedir?” Sunum

2013 Ege Ün. Tıp Fak. Halk Kongresi – İzmir – “Homeopati nedir?” Sunum

2014 LMHI Kongresi Paris

2015 Aile Hekimliği Kongresi – Seferihisar İzmir – “Tamamlayı tıp ve Homeopati” Sunum

2015 2. Uluslararası katılımlı Kök Hücre Sempozyumu – CBU Manisa – “Kanser ve Homeopati” Sunum

2015 1. Uluslararası katılımlı Ege Homeopati Kongresi – Kongre Sekreteri

Günlük Pratiğimize homeopati Nasıl Yerleştirilir? Sunum
Gribal Enfeksiyonlar ve Kompleks ilaçların Yeri Sunum
Tehditkar Enfeksiyonlarda Causa Temelli İlaç Seçimi Sunum
2015 AV Yaşam Atölyesi

Obsite ve Başa Çıkma Yolları – Homeopati Bir Çare Olabilir mi? – Sunum
Ben Bunu Hak Etmiyorum! –İlişkilerde Yaşadıklarımız – Sunum
2015 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak.

Sağlık ve Hastalık Aforizması – Sunum
2016 Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu – Ankara

Diabet ve Romatizmal Hastalıklara Homeopatik Yaklaşım – Sunum
2016 Tamamlayıcı Tıp Ligi -Bodrum

Homeopati nedir, ne değildir? – Sunum
Ağrı’ya Homeopatik Yaklaşım – Work-Shop
2016 Hatay Eczacı Odası – Homeopati nedir? – Sunum

2016 Natura Festivali: İstanbul Askeri Müze – Sağlık Mucize ise Hastalık Ayrıcalıktır – Sunum

2016 Natura Festivali: İzmir Atatürk Kültür Merkezi – Sağlık Mucize ise Hastalık Ayrıcalıktır – Sunum

2017 İstanbul Aesthetic Forum: The Marmara Oteli – Estetik Cerrahi’de Homeopati sadece Arnica değildir – Sunum

2017 CİSED 2. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi – Ankara

Genital Herpes ve HPV enfeksiyonlarında Homeopati Sunum
Seksüel Disfonksiyonlarda Homeopati – Sunum
2017 3. Mutlu İnsan Festivali – İstanbul Kongre Merkezi

Homeopati hakkında her şey Sunum
2017 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi – Manisa

Seçmeli Tamamlayıcı tıp Dersleri – Homeopati Eğitimcisi
2017 Alaçatı Buluşmaları – Bazen Alaçatı ile Ortak Çalışma

Wellness – Sunum
İlk af eden sen ol – Sunum
Uzaklaş – Sunum
Değişime katıl – Sunum
Ben bunu hak etmiyorum – Sunum
2017 51. Tıp Haftası: Baden Baden – Almanya

2017 Atlas Sağlık Eğitim Vakfı Yararına – Kuşadası

Atlas Geleceğe Koşuyor – Sunum
2018 – Koruncuk Vakfı Yararına – İzmir

Bir Tedavi Sanatı: Homeopati – Sunum
2018 – 4. Mutlu İnsan Festivali – İstanbul Kongre Merkezi

Mutluluk Sağlıktır – Sunum
2018 – Purpletalks – Rotary Kulüp 2430 Bölgesel Toplantısı – Antalya

Sınırları Çizmek – Sunum
2018 – CİSED 3. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi – Antalya

Vaginismus ve Homeopati – Sunum
2018 – 1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi – İstanbul Kongre Merkezi

Kanser ve Homeopati – Sunum
2018 – 3. Tamamlayıcı Tıp Ligi – Bodrum

Homeopati Ne der? – Sunum
2018 – Pharmetik Eczacılar Derneği Eczacılık kongresi – “Geleceğin E Hali” – İstanbul Kongre Merkezi

Aşık Remediler – Aşk ve Homeopati – Sunum
2018 – Peryön Ege – Geleneksei İnsan Kaynakları Kongresi – İzmir

Homeo-HR (Human Resources): İnsan Kaynakları ve Homeopati İlişkisi – Sunum
2018 – Atlas Sağlık Eğitim Vakfı Yararına – Kuşadası

Sapere Aude – Sunum
2018 – Rota-Talk – Rotary Kulüp Yararına – İzmir

Sapere Aude – Sunum
2018 – Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İzmir

Bilimsel Perspektif’te Homeopati – Sunum
2019 –5. Mutlu İnsan Festivali – İstanbul Kongre Merkezi

Dünya Kadınlar Günü Kutlaması – “ Homeopatide Kadın Remedileri” – Sunum
2019 – PurpleTalks – Rotary Kulüp Yararına – Samsun

İnsan İçin, İnsana Dair – Sunum
2019 – Galenos Festivali – Bergama

Homeopatinin Tarihsel Gelişimi – Sunum
2019 – BEKON – Balkan Eczacılık Uluslararası Öğrenci Kongresi – Edirne

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Homeopati – Workshop
Yeni Gelişen Bilgiler ışığında Homeopati – Sunum
2019 – 4. Tamamlayıcı Tıp Ligi – Bodrum

Yeni Gelişen Bilgiler ışığında Homeopati – Sunum
2019 – CISED 4. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi – Antalya

Yansıyan Kimlikler – Sunum
2019 – 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi – İstanbul Kongre Merkezi

Bağlantısal Bütünsellik, Konnektom ve Gelişen Bilgi Teknolojileri Işığında “ORGANON” – Sunum
2019 – Fuckup Nights Vol3 – Antalya

Hangi Kötü Tecrübelerle Homeopatiye Yönlendim – Sunum
2019 – Ankara Eczacılık Odası Meslekiçi Eğitim Etkinliliği – Ankara

Konuşalım, Güzelleşelim – Sunum

PROJELER – KİTAPLAR – YAYINLAR
Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı – Gençler için Üreme Sağlığı Eğitimi Projesi – Proje 2. Koordinatörü – Avrupa Birliği Projesi 2006
Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı – Gençler için Üreme Sağlığı Eğitimi Proje Eğitim Kitabı Editörlüğü Sex Ausbildung für Jugendlichen Projektsbuch Editor
Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı – Gençler için Üreme Sağlığı Eğitimi Projesi Poster Sunumu – 2006 Aile Hekimliği Kongresi Çeşme
Hacettepe Ün. – Dokuz Eylül Ün. Ortak Projesi – Avrupa Birliği Projesi – Gençler için Üniversite Danışma Merkezi 2006
BARNAT Dergisi – Sayı 10-2010 “Günümüzün Problemi Allerji – Homeopatik Yaklaşım”
BARNAT Dergisi – Sayı 11-2010 “Hahnemann’ın Organon’unun 200. Yılı”
İlaç ve Eczacılık Dergisi – Sayı 4-2010 “Bir Tedavi Sanatı Olarak Homeopati”
Türkiye Klinikleri Dergisi – Kanserde Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Özel Sayısı – Mart 2012 – “Homeopati ve Kanser”
Dünya Homeopati Günü Dünya Kutlaması ve Sempozyumu – Klasik Homeopati Derneği, LMHI ve ECH Ortak Projesi 27 Nisan 2012 İzmir –Sempozyum Başkanı
LMHI Financial Found Committee Başkanlığı
ECH Commitee of Politics Üyeliği
Bir Tedavi Sanatı: Homeopati – Homeopatik Ev Eczanesi – Kitap – Destek Yayınları – 2015
www.elele.com.tr internet dergisinde Blogger
Formsante Dergisinde aylık periyodik yazılar
Formsante-Pozitif Dergisinde 2 ayda bir periyodik yazı ve röportajlar
Bir Tedavi Sanatı: Homeopati – Homeopatik Ev Eczanesi – Kitap – A7 Yayınları – 2018
Yansıyan Kimlikler – Homeopatik Çözümlemeli Yaşam Öyküleri – Kitap – A7 Yayınları – 2018

Medya Galerisi

  • Banner

Mirador ile Fark Yaratan Konuşmalar

Bu konuşmacı ile sorularınız mı var? Hemen bize ulaşın, en kısa sürede yanıtlayalım.

Benzer Konulardaki Diğer Konuşmacılar

image
Ekrem Memnun
A Milli Kadın Basketbol Antrenörü
image
Ebru Şinik
Wellbeing Uzmanı & Ayurveda Eğitmeni & Chopra Teacher
image
Şahika Ercümen
Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Milli Sporcu & Beslenme ve Diyet Uzmanı