Yaratıcı Drama, kurgusal zeminde oluşturulan ısınma, oyun, doğaçlama, oluşum ve değerlendirme aşamalarını içeren, bireylerin düşünce, duygu ve davranış potansiyellerinin harekete geçirilerek, yaşantılarına daha esnek ve geniş açıdan bakabilmelerini sağlayan bir eğitim yöntemidir.

Yaratıcı Drama yöntemi kullanılarak yapılan atölyelerde, didaktik eğitimlerin aksine,  yaşanmışlıklardan yola çıkılması, aktif katılım, rol oynama ve rol değişimi gibi yöntemler kullanılması, katılımcıların bir yandan kendi ile ilgili farkındalığı arttırırken bir yandan da birlikte çalıştığı kişileri ve onlarla paylaşımlarını gözlemleme şansına sahip olmasını sağlar. Duygu ve düşüncelerdeki farkındalığın arttırılarak yaratıcılığın tetiklenmesi ve katılımcılar üzerindeki kalıcı davranış değişikliğinin en hızlı ve en kısa sürede sağlanması amaçlanmaktadır.

Yaratıcı Drama yönteminde esas olan tüm katılımcıların aktif olarak tüm etkinliklere katılarak yaratıcılıklarını kullanmaları ve optimum fayda ile ayrılmalarını  sağlamaktır. Yaratıcı Drama yönteminin her aşaması için çok fazla etkinlik  seçenekleri vardır. Bu yüzden lider, grup dinamiğine ve atölyenin akışına göre gerekirse daha önceden hazırlanmış olan atölye içeriklerinde akış sırasında yine konuya uygun olarak değişiklikler yapabilir.

 

Yaratıcı Drama Yöntemi Nasıl Uygulanır?

Yaratıcı Drama Yöntemi aşağıdaki 5 aşamadan oluşur;

  • Isınma: Açılış aşamasıdır ve asıl amacı grup dinamiğini yaratmak ve atölyede işlenecek konuya katılımcıların beden ve zihinsel olarak hazırlanmalarını sağlamaktır. Bu aşama davranış, jest, mimik, ses, nefes gibi ifade araçları da kullanılarak bedenin ve zihnin gevşetilmesini ve diğer aşamalara hazır hale gelmesini sağlar.
  • Oyun: Bu aşamada, atölyede işlenecek konuyu destekleyecek, bildiğimiz çocuk oyunları ya da türevleri oynatılarak katılımcıların hem eğlenmelerini sağlamak, hem de çalışılacak konuya tamamen hazır hale gelmelerini amaçlanır.
  • Doğaçlama: Atölyede işlenecek konu ile ilişkili olarak lider tarafından hazırlanmış içeriklere uygun olarak katılımcılar, ön-hazırlık sonrasında ‘Doğaçlama’ yaparlar. Doğaçlama eylemlerinde verilen konular, dramatik bir durumu içerir. Bu aşamadaki canlandırmalar bireysel, ikili olabileceği gibi çoğunlukla 4-5 kişilik gruplar halinde uygulanır. Doğaçlama aşamasında farklı rollere bürünen katılımcılar kendilerini çok daha rahat ifade ederken, bütün katılımcılar bir yandan eğlenirken, bir yandan da aynayı kendilerine de çevirirler.
  • Oluşum: Bu aşamada özellikle ‘Doğaçlama’ etkinliklerinde çıkan sonuçları toparlayabilmek, biraz daha pekiştirebilmek amacıyla katılımcıların hedef konuya odaklanması amaçlanır.
  • Değerlendirme: Yaratıcı Drama Atölyesinin her aşamasında elde edilen sonuçlar bu aşamada değerlendirilir. Öğrenilenlerin kazanıma dönüşüp dönüşmediği ve bu durumun gelecek yaşamlarına etkisinin olup olmayacağına yönelik duygu ve düşüncelerin paylaşıldığı, görüş alışverişlerinin yapıldığı bir aşamadır.

Yargılarından oyun ve doğaçlamalarla sıyrılarak hızlıca farkındalık seviyesine gelen katılımcılarımız ile kapanış öncesi nefes ve meditasyon çalışmaları yapılır.

Beden tarama meditasyonu ile başlayan yolculuğumuzda öncelikle nefese, daha sonra bedenin her bir bölümüne odaklanılarak en temelde bedenimizi ve  nefesimizi keşfediyoruz. Beden taraması süresince katılımcılar bedenlerinin her bir bölümü üzerinde düzenli olarak düşünür, duygularını gözler ve içsel olarak bedeninin her bir bölümünü rahatlatır.

Daha sonra, katılımcılarımız mevcut anın dışındaki gelecekle ilgili her türlü endişelerini, kaygılarını, öz-yargılamalarını bir kenara bırakarak, “şimdi ve burada” ya odaklanmasını sağlayan oturma meditasyonunu deneyimleyerek kendilerine doğru derinleşmeye devam ederler.

Günlük yaşamlarımızla  meditasyon ve nefesi bütünleştirmeyi öğrenerek günlük yaşam aktivitelerinin nasıl birer meditatif uygulama halini alabileceği konusunda alışkanlık kazanmaları konusunda ipuçları verilir.